Slang
ἀσπίς G785 "adder", ἔχιδνα G2191 "slang, slangengebroed", ὄφις G3789 "slang", אֶפְעֶה H660 "adder, slang, slange-, basilisk", זָחַל H2119 "schromen, slangen, wat schuifelt, kruipende dieren", נָחָשׁ H5175 "slang", פֶּתֶן H6620 "adder, slang", קִפּוֹז H7091 "uil, pijlslang", שְׁפִיפֹן H8207 "adder", שָׂרָף H8314 "seraf, seraphim, engel", תַּנָּה H8568 "draak, slang, reptiel, jakhals",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Adder, Nehustan, Slangenbezweerder, Slangengod,

Slangen (Serpentes) zijn een groep van aan hagedissen verwante reptielen die behoren tot de orde schubreptielen (Squamata). Alle soorten worden gekenmerkt door een naar verhouding zeer lang en dun lichaam en het ontbreken van ledematen.

Inhoud

Bijbel

Meermalen worden slangen genoemd in de Bijbel.

Als het volk tijdens de Uittocht klaagt over het eten wat ze krijgen, stuurt God vurige slangen op hen af (Num. 21:5-6). Toen het volk hun zonden beleed, bad Mozes tot God (vs. 7), waarop God Mozes opdracht geeft om een bronzen slang te maken (vs. 8) zodat iedereen die daarnaar keek genezen werd (vs. 9). Vele eeuwen later blijkt dat deze bronzen slang nog bestaat en tot een afgod is verworden. Het was koning Hizkia die deze verachtelijk Nehustan "een bronzen iets" noemde en het vernietigde (2 Kon. 18:4).

Stof eten als een slang komt voor in Genesis 3:14 en Micha 7:17.


Slangen in Israël


Aangemaakt 28 maart 2005, laatst gewijzigd 16 september 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!