Stotteren, Spreker (moeilijk)
βαττολογέω G945 "stotteren, onbezonnen spreken", לָעַג H3932 "onverstaanbaar, belachelijk, bespotten, spotten, honen", עִלֵּג H5926 "stotteraar",

Zie ook: Handicap, Gebrek,

Stotteren (Hebreeuws עלג H5926, Grieks βαττολογέω G945) is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel zegt Mozes van zichzelf dat hij een moeilijk spreker is (Ex. 4:10 "zwaar van mond en zwaar van tong"; 6:11, 29 "onbesneden van lippen"). In Jesaja wordt gezegd over de stotteraar "de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken" (Jes. 32:4).


Aangemaakt 30 juni 2006Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!