Kiddoesj

Zie ook: Jodendom, Sabbat,

Kidoesj (Hebreeuws: קידוש), kiddoesj of kiddesj (Nederlands-Jiddisch/Asjkenazisch) betekent letterlijk heiliging en is de zegening die wordt uitgesproken bij de aanvang van de sjabbat en feestdagen

Inhoud

Kiddoesj ceremonie

Ter synagoge, als eerst het gewone middaggebed is verricht, worden zes Psalmen gereciteerd, 95-99 en 29. En dan zingt de voorganger zijn mooiste melodieën op de hymne aan de sabbath, nu de Sabbathbruid, die wordt verwacht. De hymne met het refrein: 'Kom, mijn vriend, de Bruid tegemoet! Laat ons de Sabbath begroeten.' Bij de laatste strofe staat alles op: 'Treed binnen in vrede, gij sieraad uws mans; treed binnen in vreugde en met jubel; bij de trouwen van Israël, het eigene volk, treed binnen, o bruid, treed hier binnen!' Overal in het buitenland, waar ik een vrijdagavond heb meegemaakt, richt heel de gemeente zich met de voorganger met het gezicht naar de ingang der synagoge en buigt daarheen beleefd, alsof de Bruid in al haar tooi en gratie daar komt aangeschreden. Hier blijven we staan met het gelaat naar het Oosten en buigen even links en rechts. Dan volgt het recitatief van Psalm 92, die het opschrift draagt: 'Psalmgezang aan de Sabbathdag' en tenslotte Psalm 93. Dan wordt de Sabbath geacht te zijn binnengetreden. De Koningin heeft haar troon bestegen. Het avondgebed wordt verricht. Aan het einde van de dienst wordt de Sabbath ingewijd. Een wijnbokaal wordt volgeschonken en de voorzanger in de hand gegeven en, met opgeheven beker, zingt hij nu de lofzegging over de wijn en over de heiliging van de dag, als huldigend met de erewijn de Sabbath. Dat heet Kiddoesj (S. Ph. De Vries, p. 62).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!