Verbond (zout-)
מֶלַח H4417 "zout",

Zie ook: Verbond, Zout,

Zoutverbond (Hebreeuws בְּרִית מֶ֨לַח), een soort verbond welke meermalen in de Bijbel wordt genoemd.

Inhoud

Bijbel

In Lev. 2:13, Num. 18:19 en 2 Kron. 13:5 wordt gesproken over een zoutverbond, uit 2 Kron. 13:5 blijkt dat het zoutverbond tussen God en David eeuwigdurend is en bestand tegen bederf.

In de Dode Zee-rol 11QT 20:14 komt de frase voor "Op al uw offers zult U zout strooien; aan het eeuwig zoutverbond mag nimmer een eind komen".


Aangemaakt 9 april 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!