Ananias van Damascus
Ἀνανίας G367 "Ananias",

Volgeling van Jezus, die Paulus genas van zijn blindheid te Damascus (Hand. 9:10). Volgens Hippolytus van Rome (Hippolytus, On the Seventy Apostles) en anderen behoorde hij tot de zeventig discipelen van Christus (Luk. 10:1-20). Volgens een Rooms-Katholieke traditie stierf hij de marteldood in Eleutheropolis (ong. 53 km. zuidwestelijk van Jeruzalem).

Inhoud

Huiskapel van Ananias

Volgens de overlevering is dit het huis waar Ananias Saulus doopte tot Paulus. Het huis is gelegen aan de oude Romeinse decumanus (rechte weg in oost-west richting). Tegenwoordig ligt de kapel zo'n 5 meter onder straatniveau (het niveau van de toenmalige Romeinse weg). De huiskapel is meerdere malen hersteld. Enkele iconen vertellen het verhaal van de bekering van Paulus.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!