Herodias
Ἡρωδιάς G2266 "Herodias",

Zie ook: Beeldbank, Herodes Dynastie,

Herodias (Grieks Ἡρωδιάς G2266), vrouw in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Herodias wordt meermalen genoemd in het Nieuwe Testament. Het was Johannes de Doper die in het openbaar zijn afkeuring uitsprak over het huwelijk van Antipas en Herodias. Voor Antipas was dit reden Johannes gevangen te nemen (Mat. 14:3; Mark. 6:17) en Herodias haatte Johannes vanwege zijn terechtwijzing (Mark. 6:19), Toen Antipas een feest hield (Mark. 6:14-29), waar Herodias' dochter Salomé danste, beloofde Antipas deze haar al wat zij vroeg te zullen geven. Salomé vroeg aan haar moeder wat ze zou vragen (Mark. 6:22) en Herodias vroeg het hoofd van Johannes de Doper. Direct daarop werd Johannes onthoofd.


Geschiedenis

Huwelijk met Herodes Filippus

Als jong meisje trouwde Herodias met Herodes Filippus, de halfbroer van haar vader. Bij hem kreeg ze een dochter, Salomé (genoemd naar Herodias' grootmoeder Salomé). Het leek er in die tijd op dat Herodes Filippus een goede kans maakte Herodes de Grote op te volgen als koning over het Joodse land. Aan die verwachting kwam echter een einde toen bleek dat Herodes Filippus' moeder wist van een aanslag die op Herodes de Grote werd voorbereid, maar deze voor hem verzweeg. Herodes Filippus werd uit het testament van Herodes de Grote geschrapt (4 v.C.).

Huwelijk met Herodes Antipas

Rond 25 n.C., verbleef Herodes Antipas op doorreis naar Rome in het huis van Herodes Filippus en Herodias. Antipas en Herodias raakten verliefd. Beiden scheidden van hun eerste partner en trouwden met elkaar. Volgens Flavius Josephus speelde daarbij voor Herodias niet alleen verliefdheid een rol. Hij typeert Herodias als ambitieuze vrouw, die zich er nooit overheen heeft kunnen zetten dat Herodes Filippus geen koning werd. Volgens hem probeerde zij via Antipas alsnog haar koninklijke ambities te verwezenlijken. Daarnaast kwam het huwelijk ook voor Antipas politiek gezien goed uit: hij hoopte vermoedelijk dat Herodias' Hasmoneese afkomst zijn populariteit bij zijn onderdanen (die zeer gering was) ten goede zou komen. Hoe het ook zij, vanaf deze tijd woont Herodias met haar dochter Salomé aan het hof van Herodes Antipas. Wetsgetrouwe Joden keurden deze situatie af, omdat Antipas en Herodias hiermee ingingen tegen de huwelijksbepalingen in de Thora.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!