Wetenschap
דַּעַת H1847 "verstand, verstandig, onwetende, kennis, kennen, kennen, weten, wetenschap",

Zie ook: Artikelen Blog, Kennis, Geleerd,

Wetenschap is zowel systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving.

Kennisverwerving is het proces waarbij kennis wordt vergaard door deductie waarbij gevolgtrekkingen worden gemaakt door uitspraken logisch af te leiden uit andere uitspraken, of inductie waarbij dit gebeurt op basis van waarnemingen, of via anderen zoals met onderwijs of zelfstudie.

Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel. Veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid. In de kennistheorie wordt onderzocht wat kennis is en of aanspraken op kennis gerechtvaardigd zijn.

Kennistheorie of epistemologie (Grieks: Επιστήμη, epistèmè: kennis en λόγος, logos: leer), ook wel kentheorie, kennisleer, of kenleer genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel is דעת da'at soms met wetenschap vertaald, maar heeft in eerste instantie de betekenis van opgedane kennis en die in praktijk brengen. In Spreuken 1:7 lezen we "De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap", welke als een definitie opgevat kan worden aan welke voorwaarden wetenschap moet voldoen.

Daniel en zijn vrienden waren "vernuftig in alle wijsheid, en ervaren in wetenschap, en kloek van verstand" (Dan. 1:4) terwijl iets verder staat dat God het was die hen die wetenschap gaf (vs. 17). In Spreuken zijn er vele teksten waar wordt vermeld dat wetenschap een zegen is voor de verstandige (Spr. 15:7, 14; 18:15; 20:15; enz.).


Terminologie

In wetenschappelijke redeneringen is een hypothese een aanname die is gedaan voordat enig onderzoek is afgerond om te testen.

Een theorie daarentegen is een principe dat is ingesteld om verschijnselen te verklaren die al door gegevens worden ondersteund.

Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden.


Bekende wetenschappers

Joodse wetenschappers

Meer dan 150 andere joodse wetenschappers kregen vanaf 1901 een Nobelprijs. Zie RD voor een overzicht.

Bekend zijn oa. Albert Einstein, Niels Bohr en Gustav Hertz.

Christelijke wetenschappers

Bekend zijn oa. J.D. van der Waals, Ph. A. Kohnstamm

 


Citaten

Sommige theologen wekken de indruk dat hun wetenschap geen ander doel dient dan het aantonen van de onbetrouwbaarheid van de Heilige Schrift.

Johan Frinsel, in De Oogst (juli/augustus 2006)

De huidige cultuur maakt fictie tot waarheid

Josh McDowell in EO Visie (2006/15)

Mensen met gebrek aan kennis, moeten het hebben van hypes

?

Ik kreeg de indruk dat men eigenlijk niet geloofde dat wij betrouwbare kennis over de historische mensheid hebben. Maar vreemd genoeg ging dit vaak samen met een overtuiging dat we heel veel over de prehistorische mensheid weten – ongetwijfeld omdat de prehistorische mensheid “Wetenschap” is (dus geloofwaardig) terwijl Napoleon en Julius Caesar “Geschiedenis” zijn (dus niet geloofwaardig). Met een pseudowetenschappelijk beeld van “de Holenmens” en een beeld van “Vandaag” was hun verbeeldingsruimte dus bijna helemaal gevuld; ertussen lag niet meer dan een schimmig en onbelangrijk terrein, waar de fantasiefiguren van Romeinse soldaten, postkoetsen, piraten, ridders in volle harnas, struikrovers, etc. zich door nevelen bewogen.

C.S. Lewis “God in the Dock


Aangemaakt 22 mei 2005, laatst bijgewerkt 6 juli 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!