Candace
Κανδάκη G2582 "Candace",

Zie ook: Kush, Ethiopië (land),

Candacè (Gr. Κανδάκη), titel van de regerende koningin van het oude Kush (Ethiopië). De naam Candacè is afkomstig uit het Meroïtisch (Nubisch) kdke, samengesteld van kd "vrouw" en ke wat een titel of status aangeeft (Abarim, Candace) en betekent vrij vertaald "koningin" of correcter "koningin-moeder" (John Fage, A History of Africa,  p. 115). 

Inhoud

Bijbel

In Hand. 8:27 lezen we over de kamerling die een soort minister van financiën was van de Candacè van Nubië en op zijn terugreis Filippus ontmoet en met hem over het geloof praat. Deze Candacè is waarschijnlijk Amantitere (22–41 n.C.) of Amanitore (als men ervan uitgaat dat Amantitere dezelfde is als Amanitore en niet haar dochter. Zie Overzicht Cadacès van Kush) omdat deze geschiedenis zich afspeelde in 38 n.C..


Geschiedenis

Plinius schrijft dat de "Koningin van de Ethiopiërs" de titel Candacè droeg en dat de Ethiopiërs het Syrië en de Middellandse Zee had veroverd (Pliny, Natural History VI. 35. 186), ook andere schrijvers vermelden de titel (Strabo XVII. 1. 54; Cassius Dio LIV. 5. 4-6).

In 25 v.C. viel de Candacè Amanirenas de stad Syene, het huidige Aswan, aan wat tot tot het grondgebied van het Romeinse Rijk behoorde; Keizer Augustus vernietigde de stad Napata als vergelding (Strabo, Geography, XVI.iv.4-17; XVII.i.53-54, ii.1-3, iii.1-11).


Overzicht Candacès van Kush


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!