Zelfmoord

Zie ook: Euthanasie, Moord, Sterven, Overlijden, Wurging,

Zelfmoord, zelfdoding of suïcide is de benaming voor het opzettelijk beëindigen van het eigen leven.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Van diverse personen wordt vermeld dat deze zelfmoord pleegden. Als eerste krijgslieden die een eervolle dood wilden, zoals Abimelech nadat hij zwaar gewond was door een molensteen die een vrouw op hem had gegooid vraagt zijn wapendrager om hem te doden (Richt. 9:54), of koning Saul die niet door de vijand gedood wilde worden (1 Sam. 31:4; 1 Kron. 10:4) en zijn wapendrager (1 Sam. 31:5; 1 Kron. 10:5), of Zimri nadat de stad was ingenomen (1 Kon. 16:18). Ook tot deze categorie kunnen we rekenen Simson, die met zijn zelfmoord vele Filistijnen mee de dood inneemt (Richt. 16:30). Een soortgelijk iets zien we als Abner en Joab afspreken dat van beide legers ieder een twaalftal soldaten als gladiatoren tegen elkaar zullen strijden en dat deze zonder te vechten collectief zelfmoord plegen  (2 Sam. 2:14-16).

Verder weten we dat Achitofel zelfmoord pleegde (2 Sam. 17:23).

Nieuwe Testament

Van Judas Iskariot wordt vermeld dat hij zelfmoord pleegde nadat hij Jezus had verraden (Mat. 27:5). Een mislukte poging van zelfmoord zien we bij de cipier in Handelingen als die ziet dat zijn gevangenen zijn ontsnapt en op het laatste moment wordt tegengehouden (Hand. 16:27).

In strikte zin kan men zelfs zeggen dat Jezus zelfmoord pleegde, omdat Hij Zijn doodstraf had kunnen ontlopen. Hij had Zijn engelen kunnen bevelen om Hem te bevrijden.


Zelfmoord zonde?

W.A. Brakel zegt over Adams zonde (Gen. 3), dat de eerste hoofdzonde gelijk staat aan zelfmoord, en Adam moordde met zich ook zijn hele nageslacht. Als Adam dan vergeving heeft ontvangen, waarom zou het dan niet voor iemand kunnen die onbewust de hand aan zichzelf slaat. We moeten blijven onderscheiden en de zonde is en blijft ook zonde, maar Gods genade is oneindig groot. Het gaat erom wie wij zijn voor God in ons leven.


Externe link(s)


Aangemaakt 19 februari 2005, laatst gewijzigd 1 november 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!