Feesten en rouwdagen
ἑορτάζω G1858 "feesten", ἑορτή G1859 "feest, feestdag", חַג H2282 "feest, feestdag, feestelijke bijeenkomst, pelgrimsfeest, feestoffer, Loofhuttenfeest", מוֹעֵד H4150 "tijdstip, afgesproken tijd, ontmoeting",

Zie ook: Feestvieren,

Een feest is een bijeenkomst om een vrolijke gebeurtenis te vieren en te herdenken. Terwijl tijdens een rouwdag juist een droevige gebeurtenis wordt herdacht.

Inhoud

Bijbel

Onder Bijbelse feesten en rouwdagen worden die bedoeld die in de Bijbel voorkomen. Men kan deze in twee groepen onderverdelen, waarbij de eerste groep door God voor de Joden zijn ingesteld, zoals Pascha en Loofhuttenfeest. terwijl de andere groep in de eeuwen daarna zijn ontstaan, zoals Purim of Chanoeka, of een meer algemeen karakter hebben, zoals verjaardagen.

Oudtestamentische feesten

Nieuwtestamentische feesten

In het Nieuwe Testament worden geen specifieke Nieuwtestamentische feesten ingesteld op het Heilig Avondmaal na.


Joodse feesten

Een overzicht van de belangrijkste feesten, met zover mogelijk gerelateerd aan een Bijbeltekst. De Gregoriaanse datum is alleen van de maand, omdat deze per jaar verschilt.

Naam Hebreeuwse datum Datum Omschrijving
Rosh Hasjanah 1-2 Tisri september/oktober Lev. 23:24; Num. 29:1  Het Joodse nieuwe jaar
Yom Kippur 10 Tisri september/oktober Lev. 16:29-30 Verzoendag
Sukkoth 15 Tisri september/oktober Lev. 23:34 Het loofhuttenfeest
Shemini Atzeret 22 Tisri september/oktober Lev. 23:34
Simchat Torah 23 Tisri september/oktober Lev. 23:34 eindigt direct na Sukkoth
Chanoeka 25 Kislev november/december Herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.C.; cf. Joh. 10:22
Tu B'Shebat 15 Shebat januari/februari Lev. 19:23-25 Het nieuwe jaar voor de bomen
Purim 14 Adar februari/maart Esth. 9:1, 17, 22 In schrikkeljaren gevierd in de tweede maand Adar
Pascha 15 Nisan maart/april Exod. 12:14-17 Het feest van het ongegiste brood
Ha Bikkurim 16 Nisan maart/april Exod. 12:14-17 Het Eerstelingenfeest
Lag B'Omer 18 Ijar april/mei Lev. 23:15-16; Deut. 16:9-10 33ste dag van de telling van de Omer
Shavoe’ot 6 Sivan mei / juni Lev. 21:15-16, 21 Joods Pinksteren, wekenfeest
Tisha B'Ab 9 Ab juli/augustus Zach. 7:3; 2 Kon. 25:8-9 Herdenking verwoesting tempel

Niet Bijbelse Joodse rouwdagen

Terminologie

Binnen het Jodendom wordt bepaalde terminologie gebruikt om de diverse categorieën dagen aan te duiden, afhankelijk van hun oorsprong of aard.


Christelijke feesten


Overige feesten


Overig

Jodendom

Volgens de Bijbel moeten de Joden driemaal per jaar naar de tempel in Jeruzalem (Ex. 23:14-19; Deut. 16:16). Na de vernietiging van de tempel verklaarden de Joden dat dit de synagoge was, of zelfs gewoon thuis.

Moeten christenen Oudtestamentische feesten vieren?

In Lev. 23 zien we dat God Zijn feesten specifiek instelt voor het volk Israël (Lev. 23:2, 24, 34) en niet voor de andere volken. In de evangeliën lezen we dat ze een "feest der Joden" worden genoemd (Joh. 2:13; 5:1; 6:4; 7:2). Tijdens de vergadering van de apostelen (Hand. 15), lezen we dan ook de beslissing dat het niet nodig is dat de niet-Joodse christenen zich aan de wet houden en daarmee deze ook niet de Joodse feesten hoeven te vieren. Vaak wordt aangehaald dat in de eerste drie eeuwen christenen gewoon de Oudtestamentische feesten vierden, hier is echter geen bewijs voor. Wel dat de eerste christenen erop werden aangesproken dat ze deze feesten niet consequent, net als de Oudtestamentische wetten, niet hielden (cf. Gal 1:6, 2:4, 4:10 waar Paulus hiertegen ageert) en daarom uit de synagogen werden verbannen.

Bovendien als christenen deze feesten willen vieren dan moet het ook consequent gebeuren volgens de letter der wet, bv. het Pesach mag men alleen vieren als men besneden is (Ex. 12:48). We zien dan ook dat bv. Paulus zich er wel aan hield (cf. Hand. 18:21), maar de christenen uit de heidenen dat niet hoeven (Hand. 21:23ev.) op basis van wat eerder in Handelingen 15 was besloten.

Zijn de christelijke feesten heidens van oorsprong?

De laatste tijd wordt steeds vaker gesteld, meestal door aanhangers van de Messiaanse beweging, dat feesten als Kerst, Pasen, Pinksteren, etc. heidens van oorsprong zijn en daarom niet gevierd mogen worden. Hier zijn geen enkele bewijzen voor gevonden, wel dat (net als de Joodse feesten) er later steeds meer bij is verzonnen en zowel heidense als commerciële invloeden deze feesten heeft doen veranderen. Op onze website zijn een tweetal vraagbaken samengesteld waar de diverse vragen rondom Kerst en Pasen worden behandeld. Sommigen gaan hierbij zelfs zover dat ook feesten die niet in de Pentateuch worden genoemd niet meer gevierd mogen worden, zoals Chanoeka, omdat ook die van 'heidense oorsprong' zouden zijn. Hierbij vergeet men dat Jezus dit wel vierde, of op zijn minst niet afkeurde (Joh. 10:22).

Opvallend is dat degenen die stellen dat de christelijke feesten heidens zijn daarbij veelvuldig Alexander Hislop of een van zijn navolgers citeren. Daarbij niet schromen om de meest grote onzin verkondigen om deze feesten zo zwart mogelijk te maken. Een zeer relevante vraag die men moet stellen is wat voor een christen men is die niet meer wil gedenken waarom Christus op aarde is gekomen (Kerst), waarom Hij is gestorven (Goede vrijdag) en is opgestaan (Pasen), waarom we niet meer blij zijn dat de Heilige Geest tot ons is gekomen (Pinksteren) en deze herdenkingen als heidens bestempelen.


Aangemaakt 14 mei 2005, laatst gewijzigd 30 augustus 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!