Staf (Mozes)
מַטֶּה H4294 "tak, staf, stok (pijl), stam",

Niet te verwarren met de, Staf van Aaron welke werd gebruikt bij de plagen.

De eerste keer dat de staf van Mozes wordt genoemd is bij de brandende braambos (Ex. 4:2). Overige verwijzingen vinden we als Mozes voor de farao verschijnt (Ex. 7:15; 9:23). Bekend is de verandering in een slang (Ex. 4:3; 7:10, 15), hoewel uit de context blijkt dat de tweede keer het niet de staf van Mozes maar die van Aaron was (Ex. 7:12).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!