Job (persoon)
Ἰώβ G2492 "Job", אִיּוֹב H347 "Job",

Zie ook: Job (boek), Job (doorverwijspagina), Job (vrouw v.),

Doorverwijspagina Zie Job (Doorverwijspagina) voor andere artikelen met Job.

Job (Hebreeuws אִיּוֹב H347, Grieks Ἰώβ G2492), een persoon in de Bijbel waarnaar ook het gelijknamige boek is vernoemd.

Inhoud

Bijbel

Niemand weet zeker wanneer Job leefde. Volgens de Joodse traditie leefde hij in de tijd van de aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob. We moeten Job en de aartsvaders dateren in de eeuwen na 2000 v.C. (zie ook Kamers van het Zuiden). Hij was afkomstig uit het land Uz (vs 1.=:1) Volgens sommige geleerden ligt dit in het Aramese gebied ( in Syrië) ofwel in het Edomitische gebied (ten zuiden van Jordanië). Wellicht was Job een man , die net als Melchisedek (Gen 14: 18), nog kennis had van de God die ooit door Noach was gediend.


Terminologie

De naam Job komt voor het eerst voor in de 19de eeuw v.C. in de vorm van 'ybm ("Ayyabum"?) in Egyptische vervloekingsteksten, waarin Kaänitische leiders opgesomd worden. Vervoegingen als Ayabi-sharri  en Ayabi-ilu worden een eeuw later genoemd in Egyptische slavenlijsten. In Alalakh en Mari komen we de naam Ayyabum tegen en in de Amarna-brieven een zeker Ayyâb. In de Ugaritische teksten wordt een zekere Ayab genoemd. Aan de hand van deze parallellen weten we dat het om een Semitische naam gaat.

Het is aannemelijk dat de naam de betekenis had van "Waar is mijn vader?" (al dan niet een menselijke of goddelijke vader), wel is het dan onduidelijk waar de Hebreeuwse naam אִיּוֹב ('iyyôḇ) dan van afgeleid is. Men heeft het in verband gebracht met het werkwoord איב ('āyab, "haten" H340, TWOT - 78b). In de Koran wordt Job 'awwâb genoemd (Soera 38:44), maar de Arab. betekenis "terugkeren, berouw hebben" is erg onwaarschijnlijk (Clines, Job 1-20, WBC, 1989, p. 11). De betekenis van de naam blijft echter onzeker.


Ziekte van Job

Zie ook: Ziekte

Aan de hand van de beschrijving blijkt dat verschillende ziektebeelden in aanmerking komen.


Elephantiasis

Algemeen gaat men er van uit dat het om een melaatsheid gaat die Elephantiasis wordt genoemd. Men baseert zich hierbij op Job 30:30 "Mijn huid is zwart geworden over mij, en mijn gebeente is ontstoken van dorrigheid."
Tegenargumenten: In Job 2:7 staat dat hij geslagen wordt met שׁחין "builen", als Elephantiasis de lymfvaten aantast ziet dat er niet uit als builen, wel ontstaan knobbelachtige gezwellen die ontstaan door volwassen wormen die de vaten verstoppen. Als het Elephantiasis was dan zou de potscherf (Job 2:8) hem weinig hebben geholpen, de huid wordt pas droog en gaat schilveren na jarenlange infecties. De reden dat Job zwart was, kan ook als oorzaak hebben dat hij in de as en roet zat (Job 2:8).


Ziekte van Leishman (Leishmania)

Volgens J.S. Morton leed Job aan de ziekte van Leishman (J.S. Morton, p. 261-262), net zoals in 2015 het bericht werd verspreid dat ook de leden van ISIS daaraan lijden (Mirror, 3 dec. 2015). Deze ziekte kan de slijmvliezen van de mond, neus, de keel en de huid infecteren. Hierdoor kan in grote mate littekenvorming en verminking optreden dat een patiënt moeilijk te herkennen is (cf. “En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem nietJob 2:12).

Een bepaalde vorm van de ziekte (Leishmania tropica var major) kan in twee weken builen laten zien, hierna krijgen deze builen, donkere schubachtige korsten, die in dit stadium hevige jeuk veroorzaken (cf. “En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabbenJob 2:8).

In een verder stadium veranderen deze builen in etterende zweren, waarin verschillende soorten vliegen hun eieren in de wonden leggen, waaruit maden komen (“Mijn vlees is met het gewormte en met het gruis des stofs bekleedJob 7:5). Door deze maden komt ook het lichaam van een dode tot ontbinding (“het gewormte is hem zoetJob 24:20).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!