Lemuel
לְמוּאֵל H3927 "Lemuel",

Zie ook: Artikelen Blog, Personen, Namen,

Lemuel (Hebreeuws לְמוּאֵל H3927), de naam van een persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

De naam van onbekende koning, genoemd in Spreuken, wiens moeder hem de wijsheids-spreuken naliet welke in het boek Spreuken voorkomen (Spr. 31:1, 4 †).

Betreffende de identiteit van Lemuel zijn er de volgende theorieën: 1) Naam was Muel, dit op basis van vers 4 waar לְֽמֹואֵ֗ל ook overgezet kan worden als "voor Muel"; 2) Volgens sommigen koning Salomo (vooral Joodse verklaringen, cf. Rashi; Kanttekeningen), echter gezien het tot driemaal voorkomen van het Aramese woord בר H1248 "zoon" (vs. 2) zou het ook om een persoon van latere datum (na of tijdens de ballingschap?) kunnen gaan, of zelfs van een ander land. 3) Lemuel koning van Massa, dit op basis van vers 1 waar men dan מַשָּׂא H4853 "last" wil overzetten voor het land of koninkrijk Massa; 4) Lemuel is niet de naam van een persoon. 5) Een letterlijke vertaling "Voor (לְמוֹ H3926) God (אֵל H410)" met verwijzing naar Job 39:37 "voor (לְמוֹ H3926) mijn mond (פִֽי H6310)", in de zin van "De woorden die de koning zei omwille van God" (Rashi). Dit wordt ook zo opgevat door de Septuagint "Mijn woorden zijn door God gesproken".Terminologie

Lemuel לְמוּאֵל H3927, samengesteld uit לְמוֹ H3926 "voor" en אֵל H410 "God" met de betekenis "voor God".


Aangemaakt 16 mei 2005, laatst bijgewerkt 10 januari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!