Merom
מֵרוֹם H4792 "Merom",

Zie ook: Artikelen Blog, Hula vallei, Plaatsen,

Merom

Merom (Hebreeuws מֵרוֹם H4792), plaats in de Bijbel, waar nu de Hula vallei is.

Inhoud

Bijbel

Merom, de wateren/bronnen van de Merom; Moerasachtig gebied in het noorden van Israël, wordt geïdentificeerd met het tegenwoordige Hula meer. Het was de vergaderplaats van Hazor tegen Jozua die hun overviel en volledig versloeg (Joz. 11:5. 7).

Daar het niet de meest geschikte locatie is om een leger te concentreren, denkt men dat met de bronnen de benedenloop van een rivier wordt bedoeld. Hierbij zou dan het slagveld in de Hula vallei of ten noordwesten van het meer van Galilea hebben gelegen. Dit laatste omdat het vele water uit de vallei hier instroomt.

Zeer waarschijnlijk wordt met de plaats Madon (Joz. 11:1; 12:19 †) ook Merom bedoeld, daar deze ook zo in de Septuagint wordt geschreven.


Geschiedenis

De stad Merom komt voor op de overwinningslijsten van de Egyptische Tutmoses III, Ramses II en van de Assyrische Tiglatpileser (ANET, p. 283). In de 14de eeuw v.C. werd het meer Samchuna genoemd door de Egyptenaren. Fl. Josephus noemde het meer Semechonitis, terwijl in de Talmoed het als Yam Sumchi, zee van Sumchi, wordt aangeduid.


Aangemaakt 27 maart 2005, laatst bijgewerkt op 1 maart 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!