Ruth (boek)
רוּת H7327 "Ruth",

Zie ook: Beeldbank, Megillot, Oude Testament, Ruth,

Ruth (Hebreeuws רוּת H7327), Bijbelboek genoemd naar de hoofdpersoon Ruth.

Inhoud

Titel

Naar de hoofdpersoon van het Bijbelboek, de Moabitische Ruth die met Naomi naar Bethlehem gaat. Het is het 8ste Bijbelboek volgens de westerse indeling.

Het boek behoort tot de Megillot (feestrollen) en wordt door de Joden op het (Shavoe’ot) Pinksterfeest gelezen.


Auteur

Onbekend. Volgens de Talmoed is het boek door de profeet Samuel geschreven (Baba Batra 14b).


Ontstaan

Aan het einde van de Richteren periode. Ondersteuning hierin vinden we dat 1 Sam. 22:3 bekendheid met het boek Ruth veronderstelt en geen enkele verklaring geeft waarom David zich tot de koning van Moab wendt. Ook het feit dat in heel Samuel geen geslachtsregister is van David lijkt erop te wijzen dat het boek Ruth voor die van Samuel is geschreven.

Anderen menen op basis van diverse Aramese uitdrukkingen dat het boek later is geschreven en zelfs dateren na de Babylonische ballingschap.


Thema

Hoe een buitenlands meisje, welke weduwe is, wordt gelost door een bloedverwant van haar overleden man.


Synopsis

Voorgeschiedenis van het gezin

Elimelek en zijn gezin migreert naar Moab 
Elimelek, Kiljon en Machlon sterven in Moab
Naömi blijft achter met haar twee schoondochters
Immigratie in Juda (1:6-18)
God ziet om naar zijn volk - voedsel in Betlehem (1:6-7)

Naömi keert terug met haar schoondochters

Naömi's eerste poging om Ruth en Orpa te laten terugkeren (1:8-10)
Tweede poging - Orpa keert terug (1:11-14)
Derde poging - Ruth is solidair en gaat mee met Naömi (1:15-19)
De vrouwen van Betlehem in dialoog met Naömi die zichzelf nu Mara noemt (1:19-22)

Aren plukken/ ontmoeting met Boaz

Ruth als Moabitische - aren lezen (initiatief van Ruth) (1:22)
Ruth komt op veld van Boaz (2:3)
Gesprek tussen Boaz en zijn voorman (2:4-7)
Eerste ontmoeting Ruth Boaz - gesprek (2:8-13)
Boaz' gastvrijheid (2:14)
Gesprek tussen Boaz - voorman (2:15-17)
Terugkeer van Ruth naar stad - gesprek Naömi-Ruth (2:18-22)
Ruth blijft aren lezen tot einde van de oogst (2:28)

Aanzet huwelijk

Ruth voert het plan uit (3:1-6)
Boaz is welgezind (3:7)
Gesprek tussen Ruth en Boaz op de dorsvloer (3:8-14)
Boaz zorgt voor Ruth (3:14-15)
Gesprek tussen Naömi en Ruth (3:16-18)

Ontmoeting tussen Boaz - anonieme losser (4:1-12)

Gesprek tussen Boaz en anonieme losser - aanvaarding om te lossen door deze losser (4:3-4)
Lossen van het land en Ruth - anonieme losser weigert (4:5-8)
Boaz is losser en huwt Ruth (4:9-12)
Huwelijk, zwangerschap en geboorte van zoon (4:13)
Gesprek tussen vrouwen en Naömi (4:14-17)

Geslachtsregister David (4:18-22)


Aangemaakt 5 februari 2009


Koop nu