Zacharia (boek)

Zie ook: Beeldbank, Oude Testament, Perzische Bijbelboeken, Zacharia (profeet),

Inhoud

Titel

Zacharia, naar de profeet Zacharia.

Auteur

Ontstaan

Aan het einde van de ballingschap. Volgens Zacharia 1:1 zou dit op de achtste maand, in het tweede jaar van Darius zijn geweest wat gelijk te stellen is aan 15 feb. 519 v.C.

Thema

Synopsis

1:1-6 Oproep tot bekering
1:7-17 Het eerste gezicht: de Man op het rode paard
1:18-21 Het tweede gezicht: de vier horens en de vier smeden
2:1-13 Het derde gezicht: de Man met het meetsnoer
3 Het vierde gezicht: de hogepriester Jozua. Profetie over Gods Knecht, de Spruit.
4 Het vijfde gezicht: de gouden kandelaar en de twee olijfbomen
5:1-4 Het zesde gezicht: de vliegende boekrol. Deze stelt een vloek voor die de dieven en valszweerders zal treffen.
5:5-11 Het zevende gezicht: de vrouw in de efa. Zij stelt de goddeloosheid voor en wordt gedeporteerd naar Sinear.
6:1-8 Het achtste gezicht: de vier wagens met paarden. Ze stellen de vier winden van de hemel voor, die voor God uitgaan.
6:9-15 De kroon voor Jozua. De belofte van de Spruit
7 Gehoorzamen is meer dan vasten
8 Beloofde zegeningen voor Israël
9:1-8 Bestraffing van de omringende volken
9:9-17 De Koning van Sion komt
10 God zal Israël verlossen
11 De twee stokken
12:1-8 Jeruzalems redding
12:9-13:1 Belofte van de Geest van genade
13:2-6 Het uitroeien van de afgodendienst
13:7-9 De Herder en de beproefde rest van het volk
14 De toekomst van Jeruzalem

Lorein ziet een tweeluik in Zacharia, waarbij het tweede deel bij hoofdstuk 7:1 wil laten beginnen (dr. G.W. Lorein, p. 248-249):

1:1-6 een nieuwe generatie, een nieuw begin 7-8
1:7-6:15 de ballingschap tot een goed einde brengen oordeel en heil na de ballingschap 9-14
1:7-2:17 'Jubel, Sion, en verheug je, want Ik [=de Heer] kom in jouw midden wonen' 'Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht' 9
3 leiders (1) priester leiders (1) herders 10-11
4 leiders (2) gouverneur leiders (2) huis van David 12
5 oordeel en reiniging reiniging en oordeel 13
6 'de HEER van de hele aarde' en de komende vorst 'de HEER zal koning worden over de hele aarde' 14

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!