Zacharia (boek)

Zie ook: Beeldbank, Oude Testament, Perzische Bijbelboeken, Zacharia (profeet),

Inhoud

Titel

Zacharia, naar de profeet Zacharia.

Auteur

Ontstaan

Aan het einde van de ballingschap. Volgens Zacharia 1:1 zou dit op de achtste maand, in het tweede jaar van Darius zijn geweest wat gelijk te stellen is aan 15 feb. 519 v.C.

Thema

Synopsis

1:1-6 Oproep tot bekering
1:7-17 Het eerste gezicht: de Man op het rode paard
1:18-21 Het tweede gezicht: de vier horens en de vier smeden
2:1-13 Het derde gezicht: de Man met het meetsnoer
3 Het vierde gezicht: de hogepriester Jozua. Profetie over Gods Knecht, de Spruit.
4 Het vijfde gezicht: de gouden kandelaar en de twee olijfbomen
5:1-4 Het zesde gezicht: de vliegende boekrol. Deze stelt een vloek voor die de dieven en valszweerders zal treffen.
5:5-11 Het zevende gezicht: de vrouw in de efa. Zij stelt de goddeloosheid voor en wordt gedeporteerd naar Sinear.
6:1-8 Het achtste gezicht: de vier wagens met paarden. Ze stellen de vier winden van de hemel voor, die voor God uitgaan.
6:9-15 De kroon voor Jozua. De belofte van de Spruit
7 Gehoorzamen is meer dan vasten
8 Beloofde zegeningen voor Israël
9:1-8 Bestraffing van de omringende volken
9:9-17 De Koning van Sion komt
10 God zal Israël verlossen
11 De twee stokken
12:1-8 Jeruzalems redding
12:9-13:1 Belofte van de Geest van genade
13:2-6 Het uitroeien van de afgodendienst
13:7-9 De Herder en de beproefde rest van het volk
14 De toekomst van Jeruzalem

Lorein ziet een tweeluik in Zacharia, waarbij het tweede deel bij hoofdstuk 7:1 wil laten beginnen (dr. G.W. Lorein, p. 248-249):

1:1-6 een nieuwe generatie, een nieuw begin 7-8
1:7-6:15 de ballingschap tot een goed einde brengen oordeel en heil na de ballingschap 9-14
1:7-2:17 'Jubel, Sion, en verheug je, want Ik [=de Heer] kom in jouw midden wonen' 'Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht' 9
3 leiders (1) priester leiders (1) herders 10-11
4 leiders (2) gouverneur leiders (2) huis van David 12
5 oordeel en reiniging reiniging en oordeel 13
6 'de HEER van de hele aarde' en de komende vorst 'de HEER zal koning worden over de hele aarde' 14

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!