Echtbreuk, Overspel
μοιχάω G3429 "overspel plegen met", πορνεία G4202 "sexuele omgang (onwettige), ontucht, overspel, homosexualiteit, gemeenschap met dieren", זָנָה H2181 "overspeling nalopen, hoereren, hoer, ontucht plegen, hoerenloon, nahoereren, hoerachtig", זְנוּת H2184 "ontucht, hoererij(en), hoerdom, ontuchtigheden, hoererij, overspelig gedrag", נָאַף H5003 "overspel, echtbreuk plegen", נִאֻף H5004 "overspelige", נַאֲפוּף H5005 "overspelige",

Zie ook: Echtscheiding, Hoer, Prostituee, Huwelijk,

Echtbreken, ook wel vreemdgaan of overspel plegen genoemd, is de echtelijke trouw breken (de schending van de huwelijkstrouw) door gemeenschap met een anderen man of een andere vrouw (WNT, "echtbreken").

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Echtbreken of overspel wordt verboden in de tien geboden (Ex. 20:14; Deut. 5:18) en als iemand hierop werd betrapt kregen beide overspelers (als zowel de man als de vrouw getrouwd waren) de doodstraf (Lev. 20:10). De overspelige man werd afgeschilderd als een verstandeloos iemand (Spr. 6:32), terwijl de overspelige vrouw als zeer luchthartig wordt beschreven die na haar daad het terstond weer is vergeten (Spr. 30:20).

Door de profeten werd Israël vaak een overspelig volk genoemd (Jes. 57:3; Jer. 3:8; 5:7; 23:10; etc.) die houten en stenen afgoden nalopen (Jer. 3:9).

Nieuwe Testament

Jezus haalt het gebod van de tien geboden aan (Mat. 5:27) als hij het over echtbreuk heeft, om vervolgens te stellen dat dit gebod reeds overtreden is als iemand al naar een andere vrouw heeft gekeken.


Terminologie

In het Hebreeuws נָאַף H5003 en in het Grieks μοιχάω G3429, zijn de specifieke termen die overspel plegen aanduiden en wordt onderscheiden van het hoereren זָנָה H2181, זְנוּת H2184 of onwettige seksuele omgang πορνεία G4202 (bestialiteit, homofilie, buiten het huwelijk om, etc.).


Overig

Fouten komen voor in ieder boek, in de King James Bible, die in 1631 door Robert Barker en Martin Lucas werd uitgegeven, vinden we de volgende fout. Om die reden wordt deze druk "The Wicked Bible", en soms "The Adulterous Bible" of "The Sinners' Bible" genoemd.


Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!