Galaten (brief)

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),

De brief aan de Galaten of de brief van Paulus aan de Galaten is een brief in het Nieuwe Testament die Paulus schreef aan de christenen in Galatië.

Inhoud

Titel

Galaten, soms ook wel "De brief van de apostel Paulus aan de Galaten".

Auteur

Paulus, zoals blijkt niet alleen uit het eerste vers maar ook in Gal 5:2


Ontstaan

48 - 49 n.C.


Thema

Dwaalleraars waren tot de Galaten gekomen (Gal 1:6, 2:4, 4:10), die wilden dat de Galaten allerlei Oudtestamentische wetten zouden onderhouden. Terwijl aan de andere kant deze dwaalleraars niet de volledige onderhouding van de wet eisten. Op krachtige wijze verdedigt Paulus de waarheid van het evangelie, namelijk dat de mens alleen gered wordt door de genade van God en het geloof in Christus (Gal 1:7) en door niets anders.


Synopsis

 1. Groeten in inleiding (1:1-9)
 2. Paulus ervaring en apostolisch gezag
  1. Hij kreeg zijn opdracht rechtstreeks van Jezus Christus (1:10-16)
  2. Hij deed zendingswerk onafhankelijk van de andere apostelen (1:17-23)
  3. Hij stond bij zijn werk rechtstreeks onder Gods leiding (2:1-5)
  4. De kerk in Jerusalem bevestigde zijn apostelschap en werk onder de heidenen (2:7-10)
  5. Hij ging het debat aan met Petrus, Barnabas en andere leiders toen hij merkte dat die wilden terugkeren naar de Joodse wet en rituelen (2:11-14)
 3. Paulus verdedigt de leer van behoud door het geloof
  1. Hij toont de dwaasheid van het terugkeren naar de wet (2:15-21)
  2. Hij herinnert de Galaten aan hun vroegere geestelijke ervaring (3:1-5)
  3. Abraham werd gerechtvaardigd op grond van het geloof (3:6-9)
  4. De wet kon de mens niet redden, alleen Christus kon dat (3:10-14)
  5. De wet kon rechtvaardiging uit geloof niet vervangen (3:15-18)
  6. De wet was slechts een voorbereiding op het werk van Christus (3:19-25)
  7. Hij toont het verlies van wie terugkeert naar de wet:
   • Zij ruilen hun zegeningen als kind van God in voor gebondenheid aan rituelen (3:26-4:11)
   • Ze minachten het werk dat voor hen gedaan werd (4:11-16)
   • Zij worden terug vleselijke kinderen van Abraham in plaats van kinderen der belofte (4:19-31)
   • Ze verliezen hun geestelijke vrijheid en maken dat Christus offer voor hen tot geen nut was (5:1-6)
 4. Waarschuwingen, instructies en aansporingen
  1. Waarschuwing tegen dwaalleraars (5:7-13)
  2. Aansporingen in verband met het geestelijk leven
   • Het conflict tussen vlees en geest (5:17,18)
   • Werken van het vlees geven geen toegang tot Gods koninkrijk (5:19-21)
   • De vruchten van de Geest die zich in het leven van de christen moeten manifesteren (5:22-26)
  3. Kenmerken van het leven naar de Geest (6:1-9)
  4. Contrast tussen Paulus leer en die der dwaalleraars (6:12-17)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!