Colossenzen (brief)

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),

Inhoud

Titel

De brief is algemeen bekend onder "Colossenzen" of meer voluit de "brief aan de Colossenzen.


Auteur

De apostel Paulus, zoals blijkt uit Colossenzen 1:1 en Colossenzen 4:18.


Ontstaan

ca 60 n.C.


Thema


Synopsis

 1. Inleiding
  1. Groeten en aanbeveling (1:1-8)
  2. Gebed voor de Gemeente
   • Dat ze mag vervuld worden en vrucht dragen (1:9-11)
   • Dank voor de geestelijke gaven en bevrijding van zonde (1:12-14)
 2. Leerstellig
  1. De Glorie van Christus
   • Een beeld van God (1:15)
   • Schepper van alle dingen (1:16)
   • Zijn eeuwig bestaan (1:17)
   • Hoofd van de Gemeente (1:18)
   • Zijn Goddelijke vervulling (1:19)
   • Zijn verlossingswerk (1:20-23)
   • Het mysterie van Zijn werk in de gelovige (1:24-29)
  2. Paulus bezorgdheid om de Gemeente
   • Bede om eenheid, liefde en verstandhouding (2:1-3)
   • Waarschuwing voor valse leer (2:4-7)
 3. Leerstellige waarschuwingen
  1. Wereldgelijkvormigheid en wetticisme (2:8)
  2. Christus verlossingswerk tegenover het ceremoniele systeem (2:4-13)
  3. Waarschuwing tegen engelen-verering en de aantasting van de positie van Christus als hoofd van de Gemeente (2:18-19)
  4. Waarschuwing tegen ceremoniele en ascetisme (2:20-23)
 4. Vermanend gedeelte
  1. Tegen hoge verlangens (3:1-4)
  2. Tegen vleselijke lusten en verlangens (3:5-7)
  3. Om te weerstaan aan de duivel (3:8-14)
  4. Om zich te laten leiden door de geest van vrede, eenheid en dankzegging (3:15)
  5. Om te zoeken naar waarheid en alles te doen in de naam van Christus (3:16-17)
 5. Het Christelijk gezinsleven
  1. De plichten van de verschillende gezinsleden (3:18-4:1)
 6. Slot
  1. Vraag om gebed en adviezen (4:3-6)
  2. Groeten en aanbeveling van medewerkers (4:7-18)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu