Openbaring (boek)
ἀποκάλυψις G602 "openbaring, onthulling, manifestatie",

Zie ook: Artikelen Blog, Nieuwe Testament,

Openbaring, of voluit Openbaring van Jezus Christus (Grieks αποκαλυψις ιησου χριστου), is het laatste boek uit de Bijbel.

Inhoud

Titel

Volgens het opschrift αποκαλυψις ιησου χριστου apokalypsis iēsou christou "De openbaring van Jezus Christus" (Opb. 1:1); In veel vertalingen staat vaak ten onrechte als titel "de Openbaring van Johannes" (SV, HSV, NBV, WV, etc.)


Auteur

de apostel Johannes


Ontstaan

Algemeen wordt aangenomen dat Patmos, een eiland aan de kust van Klein Azië niet ver van Efeze, de plaats is waar het Bijbelboek is ontstaan. Als Bijbelse bewijsvoering wordt verwezen naar Openbaring 1:9.

Het lijkt geschreven te zijn voor de aardbeving van Laodicea in 60 n.C. (Opb 3:14-16; Tacitus, Annals. xiv. 27) en de verwoesting van de tempel (Opb. 11:1-2; 70 n.C.). Terwijl aan de andere kant we in Opb. 18:8, 17-18 een beschrijving tegenkomen die wel erg aan de uitbarsting van de Vesuvius (79 n.C.) doet denken. James Tabor in zijn artikel "The Destruction of Pompeii and the New Testament Book of Revelation" verwijst naar Joden alsook christenen die dit uit die tijd ook meenden dat de vernietiging van Pompeii en Herculaneum een straf van God was en zelfs dachten dat er een verband was tussen de vernietiging van Jeruzalem en deze ramp (Shanks, Hershel. “The Destruction of Pompeii—God’s Revenge?.” Biblical Archaeology Review, Jul/Aug 2010, 60-67, 77).

Het boek komt niet voor in de Codex Vaticanus.


Thema


Synopsis

 1. Inleiding
  1. Inleiding en belofte aan de gehoorzame lezer (1:1-3)
  2. Groeten van Johannes en van de verheerlijke Christus (1:4-8)
 2. Visioen I
  1. De verheerlijkte Christus (1:9-16)
  2. Het bevel om aan de 7 Gemeenten te schrijven (1:19)
  3. De boodschappen aan de Gemeenten (Hfdstk. 2 + 3)
   1. Aan Ephese, de terugvallende Gemeente, volhardend in het dienen, sterk in discipline maar koud in liefde (2:1-7)
   2. Aan Smyrna, de arme maar echt rijke Gemeente, in een periode van vervolging (2:8-11)
   3. Aan Pergamos, de Gemeente onder vincloed van het kwade, standvastig maar besmet met ketterij (1:12-17)
   4. Aan Thyatirus, de Gemeente van goede werken die echter een valse profeet huisvest (2:18-20)
   5. Aan Sardis, de stervende Gemeente (3:1-6)
   6. Aan Philadelphia, de zwakke maar getrouwe Gemeente (3:7-13)
   7. Aan Laodicea, de zelfgenoegzame Gemeente die prat gaat op haar weelde terwijl ze arm, miserabel en blind is (3:14-22)
 3. Visioen II
  1. God in de hemel op Zijn troon, de Schepper van het universum die eer ontvangt van de levende schepselen en de 24 oudsten (4:1-11)
  2. Opening van het boek met de zeven zegels door het Lam; het nieuwe lied, de aaanbidding van het Lam (hfdstk 5)
  3. Het verbreken van de 6 zegels - de beproeving van de heiligen (hfdstk 6)
 4. Visioen III
  1. Gods bescherming voor Zijn uitverkoren volk (7:1-8)
 5. Visioen IV
  1. De ontelbare schare van verlosten (7:9-10)
  2. Hun verschijnen voor de tegenwoordigheid van God (7:13-15)
  3. Hun eeuwige lofzang (7:15-17)
 6. Visioen V
  1. Het breken van het 7de zegel en de stilte in de hemel (hfdstk 8)
  2. Het blazen van de 6 bazuinen (hfdstk 9)
 7. Visioen VI
  1. Het geopende boek (10:1-11)
  2. De twee getuigen (11:1-14)
  3. De zevende bazuin en de lofzang der oudsten (11:15-19)
 8. Visioen VII
  1. De vrouw en de draak (12:1-6)
  2. De draak overwonnen (12:7-12)
  3. De draak vervolgt de vrouw (12:13-18)
  4. Het beest uit de zee (13:1-10)
  5. Het beest uit de aarde (13:11-18)
 9. Visioen VIII
  1. Het Lam en de vrijgekochten (14:1-5)
  2. Aankondiging van het oordeel (14:6-13)
 10. Visioen IX
  1. De oogst (14:14-20)
 11. Visioen X
  1. Het lied van de overwinnaars (15:1-4)
  2. De zeven schalen van de gramschap (15:5-8)
  3. De zeven plagen (hfdstk 16)
 12. Visioen XI
  1. Het oordeel over Babylon (hfdstuk 17)
  2. De val van Babylon (hfdstuk 18)
 13. Visioen XII
  1. Het lied om de val van Babylon (19:1-5)
  2. De bruiloft van het Lam (19:6-10)
 14. Visioen XIII
  1. Het woord van God (19:11-16)
  2. De overwinning op het beest en zijn profeet (19:17-21)
 15. Visioen XIV
  1. Het duizendjarig rijk (20:1-6)
  2. Het oordeel over satan (20:7-10)
  3. Het laatste oordeel (20:11-15)
 16. Visioen XV
  1. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1-8)
  2. Het nieuwe Jeruzalem (21:9-22:5)
 17. Slot (22:6-12)

Aangemaakt op 22 mei 2005, laatst gewijzigd op 8 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!