Nazireer (Gods)
Ναζωραῖος G3480 "Nazarener", נָזִיר H5139 "separate, undressed, Nazarite",

Zie ook: Nazireërschap, Simson,

Iemand die zich voor een periode volledig aan God wijdde, deze mensen mochten zich niet scheren (Richt. 16:17).

Nazireërschap

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

In het Oude Testament wordt Simson bij name genoemd als Nazireeër (Richt. 13-17), ook van Samuel wordt gezegd dat hij een Nazireeër was (1 Sam. 1:11).

Nieuwe Testament

In Handelingen zien we dat Paulus en zijn metgezellen, vanwege onduidelijke redenen, de belofte van het Nazireeërschap op zich nemen (Hand. 18:18) en dat later door anderen werd bijgedragen in de kosten om de offers te betalen om hun belofte volgens de wet te kunnen beëindigen (Hand. 21:23-24).


Geschiedenis

Flavius Josefus noemt een aantal Nazireeërs, waaronder zijn leermeester Banns (Antiquities 20.6). Gamaliël verhaalt dat de vader van rabbi Chenena zijn hele leven Nazireeër was (Misjna, Nazir 29b). In Makkabeeën wordt gesproken over een aantal mannen die hun Nazireeërschap beëindigen (1 Mak. 3:49). Koningin Helena van Adiabene (~15 v.C.-~60 n.C.) werd een Nazireeër voor veertien (of eenentwintig) jaar toen haar zoon Izates veilig uit de oorlog terugkeerde (Misjna, Nazir 3.6; Michał Marciak, Izates and Helena of Adiabene : a study on literary traditions and history (2012), p. 99). Berenice, de zuster van Agrippa, was te Jeruzalem om een nazireeërgelofte af te leggen voor het uitbreken van de grote oorlog tegen de Romeinen (Josephus, War ii. 15, § 1).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!