Elia
Ἡλίας G2243 "Elias", אֵלִיָּה H452 "Elia",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Personen, Namen, Profeet,

Elia (Hebreeuws אֵלִיָּה H452, Grieks Ἡλίας G2243), een profeet in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Elia en de Baälpriesters

Een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen is wanneer de profeet Elia het in zijn eentje opneemt tegen de Baäl-priesters (1 Koningen 18) en wint. Daarna worden deze Baäl-priesters afgeslacht en trekt de profeet de Karmel op, om daar uit te zien naar de eerste regenwolken.

Volgens de legende zou hij daar in een grot hebben gezeten. Tegenwoordig is deze grot een (met name Joods) toeristische attractie geworden welke in de buurt van Bahaituinen is te vinden. Zoals met de meeste heiligdommen is het uiterlijk flink veranderd, zo is de grot tegenwoordig in tweeën verdeeld: een gedeelte voor de vrouwen en een gedeelte voor de mannen. Van de toeristen wordt verwacht (geëist) dat ze nette kleding aanhebben (dus armen en benen bedekt). Opvallend is dat allerlei tapijten en kledingstukken zijn opgehangen en er branden veel kaarsen. Daarnaast zie je verschillende orthodoxe joden rondlopen, die overigens zeer bereid zijn om de geschiedenis van de grot te vertellen. Hoewel de grot voor velen een tegenvaller zal zijn, is er één ding die wel interessant is, er zijn nl. veel inscripties en graffiti de afgelopen honderden jaren aangebracht welke een onderzoek op zich waard zijn.

Er zijn tegenwoordig nog vele andere grotten te vinden in het Karmel-gebergte die een beeld geven hoe Elia daar verbleef. Ook hier is het interessant dat de profeet niet de eerste was, want uit opgravingen blijkt dat verschillende van deze grotten zeer lang geleden al bewoond waren.

Elia's vlucht

Na Elia's succes op de priesters van Baäl (1 Koningen 18) op de Karmel lezen we dat hij vandaar naar Jizreël rende (vs. 46). Hij kreeg zelfs zoveel kracht van de Heer, dat hij daar eerder aankwam dan koning Achab met zijn wagen. Dat laatste is niet zo vreemd,want het had gigantisch geregend, de wegen waren daardoor modderig en dan is iemand te voet sneller dan paard en wagen. Desniettemin is het een staaltje van uithoudingsvermogen, het was namelijk een tocht van ruim 50 kilometer. Iets meer dan een marathon.

In het volgende hoofdstuk wordt dan gesproken dat Izebel de profeet Elia bedreigt, waarop hij samen met zijn knecht op de vlucht slaat richting Berseba (1 Kon 19:3) in Judea. Ook dit is weer een tocht van een kleine 200 kilometer, daar laat hij zijn knecht achter maar zelf gaat hij nog een dagreis verder. Dan blijkt dat hij totaal is uitgeput en valt in slaap onder een brem (vs. 5).

Nadat hij door een engel is wakker gemaakt en aangesterkt met vers gebakken brood, gaat hij verder zuidwaarts richting de berg Horeb. Los van de vraag of dit berg nu de Jebel Musa in het Sinaïtisch schiereiland of de Jebel el Lawz in Midian is, de afstand is toch al gauw een tocht van meer dan 360 kilometer en dat door bergachtig gebied waar bovendien weinig water was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij over deze tocht meer dan 40 dagen en nachten doet (vs. 8), hij loopt dus niet meer dan een kleine 10 kilometer per dag. Maar gezien zijn toestand en de omgeving is dit toch nog een goede prestatie.

Opname Elia

In 2 Koningen 2 lezen we dat Elia wordt opgenomen tijdens een onweer. De profeet Elisa neemt dan zijn taak over.

Opvallend is dat hierna nog een keer Elia wordt genoemd, als een brief van hem aan koning Joram wordt overhandigd (2 Kron. 21:12). In de Seder Olam Rabbah staat dat de brief 7 jaar na zijn opname afgeleverd is (Seder Olam Rabbah 17.25). Volgens John Lightfoot was dit een andere Elia (Richard A.F. Barrett, A synopsis of criticisms upon those passages, Vol. 3, Part 1 p. 234). Terwijl anderen, zoals Ron Abel stellen dat Elia net als Filippus (Hand. 8:39-40) alleen maar naar een andere plek werd gevoerd (Ron Abel, Wrested Scriptures).


Terminologie

Het Grieks Ἡλίας G2243 "Elias" is afgeleid van het Hebreeuws אֵלִיָּה H452 "Elia", van אֵל H410 "God" en יָהּ H3050 "HEER", met de betekenis "Mijn God is de HEER".


Tombe

Zoals ook bij diverse andere Bijbelse personen is er ook plek waar de tombe van Elia zou zijn. Op zich komt dit vreemd over, daar volgens de Bijbel Elia ten hemel voer (2 Kon. 2:1-12). Naast de tombe in Nabi Ayla in de Bekaa vallei zijn er meer dan 250 andere heiligdommen in Libanon waar Elia door moslims en christenen lokaal wordt vereerd (J.G.A. Goulet, Vol. 2 p. 98-99).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!