Efeze
Ἔφεσος G2181 "Efeze",

Zie ook: Artikelen Blog, Efeziers (brief), Plaatsen,

Historische havenstad in West-Klein-Azië, hoofdstad van Ionië, gelegen aan de Ikarische Zee, tussen Smyrna en Milete. Niet ver van de monding van de Kleine Meander (Kücük Menderes), vlak bij het tegenwoordige Turkse Selçuk.
Inhoud

Bijbel


Beschrijving plaats

Bibliotheek van Efeze
De bibliotheek uit de tijd van Hadrianus.

Bibliotheek van Efeze (© A. Dirkzwager, 2004)


Theater van Efese

Theater van Efeze (© A. Dirkzwager, 2004)


Straat naar theater van Efeze

Straat naar theater van Efeze (© A. Dirkzwager, 2004)


Geschiedenis

Efeze was het centrum van een cultus van de vruchtbaarheidsgodin van de Aarde, die door de Grieken met Artemis werd vereenzelvigd. Het was een van de oudste kolonies van de Ioniërs op de kust van Klein-Azië (9de v.C.). De lotgevallen van de stad waren velerlei: nadat Efeze eerst onderhorig was geweest aan Croesus, koning van Lydië, en later van de Perzen, werd de stad bevrijd — maar niet voor lang — samen met de andere Griekse steden van Klein-Azië. Belangrijk voor de stedebouwkundige ontwikkeling van de stad was de heerschappij van Lysimachus van Thracië (287-281 v.C.). Later werd ze de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia.

Het heiligdom van Artemis (Artemission) heeft verschillende bouwfases gehad, te beginnen in de 8ste eeuw v.C. De monumentale marmeren tempel stamt uit de 6de eeuw v.C.; hij is van Ionische orde, bezit twee vleugels en heeft drie zuilenrijen aan de voorgevel, die aan de binnenzijde met reliëfs zijn versierd. Na geheel door brand te zijn verwoest, werd de tempel door Alexander de Grote weer opgebouwd. Het stadscomplex dateert uit de Hellinistische tijd en kwam tot stand op initiatief van Lysimachus. Van de werken uit de Romeinse tijd vermelden wij de restauraties van het theater, de bibliotheek uit de tijd van Hadrianus, verscheidene gymnasia, thermen en de necropool.


Koop nu