Jachin en Boaz
בֹּעַז H1162 "Boaz (persoon), Boaz (pilaar)", יָכִין H3199 "Jachin, Jakin",

Zie ook: Beeldbank, Tempel (1ste),

Jachin en Boaz (Hebreeuws יָכִין H3199 en בֹּעַז H1162), de naam van 2 pilaren in de tempel van Salomo.

Inhoud

Bijbel

De namen van twee bronzen pilaren die Salomo bij de ingang van de tempel liet oprichten (1 Kon. 7:21). Bij de verwoesting van de tempel werden deze door Nebuzaradan omvergehaald en meegenomen (2 Kon. 25:13-17).

De namen worden soms opgevat als afkortingen van opschriften. In dat geval zou op de pilaar van Jachin hebben gestaan "De HEERE bevestigt uw troon voor eeuwig" en op de pilaar van Boaz "In de HEERE ligt de sterkte van de koning".

Functie

Op basis van Zacharia 4:2-3 zijn er die denken dat deze twee pilaren enorme kandelaren waren, wat wordt ondersteund door schilderingen die men op graven in Mareza heeft gevonden en waarop rechts en links van de ingang grote lampen waren opgesteld. Anderen denken op basis van dezelfde tekst in Zacharia dat het levensbomen voorstellen, temeer daar ook bij Egyptische tempels zulke pilaren stonden die ook eruitzagen als levensbomen.


Geschiedenis

Niet alleen bij de tempel van Salomo stonden twee pilaren, ook bij diverse andere tempels en heiligdommen van omliggende landen stonden bij de ingang twee pilaren, hoewel in de meeste gevallen deze van steen waren gemaakt en niet van een metaalsoort.

Op het voorhof van de tempel te Baalbek zijn twee pilaren, gemaakt van verschillende soorten Egyptisch graniet, te vinden.

Herodotos vermeldt over de tempel van Herakles (de Fenicische tempel van Melqart) in Tyrus "er waren daarin twee zuilen, een van zuiver goud en de andere van smaragdsteen, die des nachts een geweldig licht uitstraalde." (Herodotos, Historiën, II.44, vert. dr. Onno Damsté). Volgens de overlevering was aan de andere kant van de Middellandse Zee, bij Caldiz, ook een tempel van Melqart hebben gestaan (Walter Burkert, Greek Religion, p. 210). Verder worden volgens de mythologie de bergpieken Calpe Mons en Abila Mons in de Straat van Gibraltar de zuilen van Herakles of Hercules genoemd (Strabo, Geographia 3.5.5).

Ook in Sfiré (in het noorden van Libanon) is een tempel, die bekend staat als “het grote huis”, met een uit de Romeinse tijd daterende muur waar bij de ingang tot de cultus plaats twee gestileerde pilaartjes zijn afgebeeld (J. Lendering, Mainzer Beobachter, 29 aug. 2018).


Overig

In Urk is een kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland die 'Jachin Boazkerk' heet en bij de ingang een toren met aan de zijkanten een verdikking die gestileerd de pilaren uitbeelden.


Aangemaakt 29 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!