Hizkia (koning v. Juda)
Ἐζεκίας G1478 "Hizkia", חִזְקִיָּה H2396 "Hizkia", יְחִזְקִיָּה H3169 "Jehizkia, Hizkia",

Zie ook: Artikelen Blog, Hizkia (doorverwijspagina), Hizkia (tunnel), Hizkia (zegels), koningen van Juda, Personen, Namen,

Hizkia (Hebreeuws חִזְקִיָּה H2396, Grieks Ἐζεκίας G1478), koning van Juda.

Inhoud

Bijbel

Hizkia was getrouwd met Hefzi-bah (2 Kon. 21:1) en vader van Manasse (2 Kon. 20:21).

Strategieën in tijden van oorlogsdreiging

Toen de Assyrische koning Sanherib met zijn legers tegen Jeruzalem optrok, had koning Hizkia verschillende strategieën om Jeruzalem te beschermen.

Plan A

Toen Sanherib tegen Israël optrok had het al verschillende steden ingenomen, waaronder Lachish. Het eerste plan wat Hizkia had om Sanherib weg te houden was het geven van 9000 kilo zilver en 900 kilo goud (2 Kon. 18:14), naast zijn nederige verontschuldigingen. Helaas ging Sanherib niet terug en Plan A had gefaald.

Plan B

Hizkia ging over op zijn tweede plan, namelijk een alliantie aangaan met de Egyptische farao Tirhaka (2 Kon. 19:9), uit buiten-Bijbelse bronnen weten we dat deze farao inderdaad was opgetrokken en verslagen. Dus ook dit tweede plan faalde.

Plan C

Nu plan A en B hadden gefaald was het zeker dat er een belegering zou komen. Omdat een belegerde stad water nodig heeft zien we dat Hizkia een tunnel graaft (2 Kon. 20:20; 2 Kron. 32:30). Zeer waarschijnlijk zal hij de bronnen buiten Jeruzalem hebben bedekt, zodat zijn vijanden geen toegang hadden tot water.

Of dit laatste plan heeft gewerkt weten we niet, in ieder geval hebben de legers van Sanherib niet Jeruzalem ingenomen, want we lezen in 2 Kon. 19:34 dat God de bescherming van Jeruzalem op zich neemt en in de volgende verzen lezen we dat een engel van de Heer 185.000 slachtoffers maakt in het vijandelijke leger en dat Sanherib daarna terugkeerde (vs. 36). Zoals het een echte oosterse koning betaamt, was deze veldslag volgens Sanherib een geweldige overwinning (zoals we in buiten-Bijbelse bronnen kunnen lezen) en vermeld hij dat Lachish en vele andere steden waren verwoest en ingenomen en dat Jeruzalem "als een vogel in een kooi is opgesloten". Met andere woorden, dit is zijn bekentenis dat hij Jeruzalem niet heeft ingenomen.

De ziekte van Hizkia

In de Bijbel lezen we dat koning Hizkia op een gegeven moment door een ernstige ziekte getroffen wordt ( 2 Kon. 20; Jes. 38). Vanuit de Bijbel is niet geheel duidelijk wat deze ziekte is, maar in de Talmud wordt gesproken over "shehin", wat een verzamelnaam is voor allerlei uiteenlopende kwalen welke met name gepaard gaan met uitwendige zweren. Er kan dus sprake zijn van lepra, syfilis of pokken.

Dat de situatie ernstig was blijkt dat de profeet Jesaja Hizkia adviseerde om zijn testament op te maken ("Regel uw zaken, want u zult het niet meer zo lang maken"). Als Jesaja weggaat krijgt hij van God de opdracht om terug te keren naar Hizkia, met de opdracht om te zeggen dat er 15 jaar aan het leven van Hizkia zullen worden toegevoegd en dat hij na drie dagen weer beter zal worden. Als teken zal de schaduw van de zon tien treden omhoog gaan op de zonnewijzer van Achaz.
Interessant is dat Jesaja bij deze gelegenheid ook als arts optreed. Hij laat een 'vijgenkoek' leggen op de zweer die Hizkia zo ziek maakt (2 Kon. 20:7; Jes. 39:21). Nu lijkt deze therapie in de eerste instantie op kwakzalverij, maar dat is niet zo. Een vijgenkoek was een plak gedroogde en gekonfijte vijgen, zoals we die heden ten dage nog kunnen kopen in winkels.

Deze gekonfijte vijgen hebben een zeer hoog suikergehalte en was vroeger (ook in ons land) een beproefde therapie om zweren en etterende wonden te behandelen. Geconcentreerde suikeroplossingen, zoals deze vijgen maar bv. ook honing, zijn sterk hygroscopisch. Dat wil zeggen dat het de neiging heeft om vocht aan te trekken. Als deze op wonden en zweren worden gelegd, wordt op natuurlijke wijze het wondvocht en de pus uit de zweren gezogen (met de schadelijke bacteriën!). De ziekte makende microben sneuvelen daarbij door de hoge suikerconcentraties. Dat is ook de reden waarom gekonfijte conserven niet snel bederven. In ieder geval de wond wordt hierdoor weer schoon en in zekere mate steriel, waardoor er genezing optreed.


Terminologie

חִזְקִיָּה H2396 Hizkia, Chizkia, van חזק H2388 "sterk" en יה H3050 "Heere" = "de HEERE is mijn kracht", ook wel uitgesproken als Chizkia, Ezekias, Jechizkia of Jehizkia.


Chronologie

Jaar.Def1) Geschat Omschrijving Bronnen2)
-745 Start regering Tiglath-pileser PEB
9 dec -744 Zonsverduistering (Rusland) Esp1
-740 Geboorte Hizkia PEB
-736 Ahaz regeert samen met Jotham PEB
-732 Damascus capituleert voor Assyrie
Jotham sterft
Hoshea vervangt Pekah in Samaria
PEB
-745 Einde regering Tiglath-pileser
Shalmaneser V wordt koning van Assyrie
PEB
-727 Ahaz sterft
Tiglath-pilezer sterft
Jes 14:28; EJ
-727 Start regering Hizkia Jes 14:28; EJ
6 mei -724 Zonsverduistering (Spanje-Italie-Rusland) Esp1
-723 Samaria veroverd door Assyrie in 6de jaar van Hizkia 2 Kon 18:9-10; EJ; PEB
-722 Sargon wordt koning van Assyrie PEB
10 dec -717 Zonsverduistering (Saoedi Arabie) Esp1
-716/715 Start regering Hizkia PEB
-711 Ashdod veroverd door Sargon II Jes 20; PEB; 712 in EJ
14 mrt -711 Zonsverduistering (Griekenland-Rusland) Esp1
-705 Sennacherib wordt koning van Assyrie PEB
5 mrt -705 Zonsverduistering (Beneden Egypte) Esp1
19 Okt -704 Zonsverduistering (Irak-Iran) Esp1
-701 rebellie tegen Sennacherib 2 Kon 18:7, 2 Kon 18:13-37; 2 Kr 32; Jes 36; Jes 37; EJ
-701 belegering van Jeruzalem door de Assyriërs o.l.v. Sanherib PEB
-701 Ziekte Hizkia
Bevrijding van Assyrische druk
Merodach-baladan feliciteert Hizkia (Jes 39:1)
PEB
5 mrt -702 Zonsverduistering (Saoedi Arabie) Esp1
6 aug -700 Zonsverduistering (Noorwegen-Turkije-Noord Irak) Esp1
-697 Manasse regeert samen met Hizkia PEB
18 jul -690 Zonsverduistering (Saoedi Arabie) Esp1
11 jan 689 Zonsverduistering (Turkije) Partieel in Israel Esp1
-689 Babylon vernietigt door Sennacherib PEB
-689 Tweede mislukte aanval Sennacherib op Jeruzalem PEB, Herodotus History 2:141
10 nov 687 Zonsverduistering (Ethiopie-Sudan) Esp1
10 nov 687 Akkulanu rapporteert zonsverduistering aan Esarhaddon Eas
-687 Einde regering Hizkia PEB
-681 Sennacherib vermoord door 2 van zijn zoons PEB

1) Jaar.Def is Jaar.Astr + 1 (dus gecorrigeerd naar historisch)
2) Bronnen: EJ = Enclopaedia Judaica Vol.8 p. 450-456; Ea,= Easton's Bible Dictionary "Tirhakah" [1897]; Esp1 = F. Espenak, World Atlas of Solar Eclipse Paths [2003]; PEB = Pictorial Ecyclopedia of the Bible Vol. 3 p 149-152


Geschiedenis

In 2008 werd een inscriptie gevonden met daarop (mogelijk) de naam van koning Hizkia (P.G. van der Veen, SIJ 2009.16, p. 51-52). Daarnaast is er een zegel gevonden met daarop zijn naam (→ Hizkia, zegels).


Aangemaakt 2 juni 2005, laatst gewijzigd 10 november 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!