Galilea (meer v.)
כִּנְּרוֹת H3672 "Kinneret, Cinnereth, Kinerot, Cinneroth, Gennesaret, Galilea (meer van)",

Zie ook: Beeldbank, Plaatsen,

Meer van Galilea

Meer van Galilea, ook wel meer van Tiberias of meer van Kinneret genoemd. Het grootste zoetwatermeer van Israël, In het noorden van Israël gelegen.

Inhoud

Bijbel

Komt als meer van Kinneret in het Oude Testament voor als aanduiding voor de grenzen van de stammen (Num. 34:11; Deut/ 3:17; Joz. 12:3; 13:27). In het Nieuwe Testament wordt het meer vaker genoemd, omdat enkele van de discipelen hier in de omgeving woonden (Mat. 4:18) en vissers waren (Mark. 1:16). Tevens was het een van de laatste plekken waar Jezus samen met zijn discipelen bij elkaar kwam (Joh. 21:1ev.).

Storm meer van Galilea

In de evangeliën lezen we dat Jezus met de discipelen in een boot het meer van Galilea oversteken en dat er dan een grote storm opsteekt (Mat. 8:24; Mark. 4:37; Luk. 8:23). Normaal ontsteekt er aan het eind van de dag, door het afkoelen, een valwind. Soms kan deze uitgroeien tot een grote wervelstorm. In dit gedeelte is sprake van een bijzondere grote wervelstorm, waarmee dus niet de dagelijkse valwind mee wordt bedoeld.

Hierboven een voorbeeld van zo'n valwind bij het meer van Galilea.


Terminologie

Het wordt ook wel meer van Kinneret genoemd, omdat het de vorm van een harp heeft (כִּנְּרוֹת H3672 "kinneret" van כִּנּוֹר H3658 "harp").


Geschiedenis

Meer van Galilea


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!