Losser
גָּאַל H1350 "Verlosser, verlossen, lossen, losser, bloedwreker",

Zie ook: Leviraatshuwelijk,

Losser (Hebreuws גָּאַל H1350), de naaste mannelijke bloedverwant, die de plicht heeft het bezit van zijn naaste bloedverwant te lossen, veilig te stellen.

Inhoud

Bijbel

De losser is een naaste bloedverwant die de plicht heeft het grondbezit van zijn naaste familielid, wanneer dit bezit door verkoop in vreemde handen is geraakt, of ook het familielid zelf (als die zich als slaaf heeft moeten verkopen), te lossen.

Ook werd er gelost als een eerstgeborene was gestorven en geen kinderen had nagelaten, de bloedverwant moest dan met zijn schoonzus trouwen om zo toch voor nageslacht te zorgen en het familiebezit werd veiliggesteld. Voorbeelden zijn Ruth die werd gelost door Boaz (cf. Ruth 2:20; 3:2ev.) en Thamar de vrouw van Onan (Gen. 38:8ev.).


Aangemaakt 19 februari 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!