Sadduceeen
Σαδδουκαῖος G4523 "Sadduceeer",

Zie ook: Jodendom,

De sadduceeën (Grieks Σαδδουκαῖος G4523) vormden een politieke en religieuze groepering binnen het Jodendom gedurende de periode van de Tweede Tempel.

Inhoud

Bijbel

De Sadduceeën waren een relatief kleine maar machtige joodse groepering, die voornamelijk bestond uit priesters. Vaak waren ze ook lid van het Sanhedrin (Hand. 4:1; 5:17). Ze waren conservatief en dat blijkt uit hun afkeer van veranderingen welke vaak leidde tot de onenigheid met een andere groepering: de Farizeeërs. Zo weten we dat zowel Kajafas als zijn schoonvader de hogepriester Annas (Joh. 18:13) naar alle waarschijnlijkheid behoorden tot de partij van de Sadduceeën.

De naam Sadduceeën betekent "de rechtvaardigen", ze geloofden namelijk dat de wet van Mozes de hoogste autoriteit was en dat geen enkele mondelinge wet of traditie (Mishna) gelijk was aan de Schrift. Daarnaast geloofden ze, in tegenstelling tot de Farizeeërs, niet in de opstanding (Mark. 12:18; Hand. 23:8). Dat ze niet geloofden in engelen en geesten (Hand. 23:8) komt vreemd over omdat die wel in de Thora voorkomen, mogelijk dat dit in context van de opstanding gelezen moet worden (zie aantekeningen Hand. 23:8).

Tot slot lijkt het dat de Sadduceeën redelijk goed met de Romeinse bezetter konden opschieten. Hoewel Josephus vertelt dat de hogepriester Annas II later leiding gaf aan het verzet tegen de Romeinen.


Aangemaakt 8 juli 2005, laatst bijgewerkt 8 april 2019


Koop nu