Roos van Sharon
חֲבַצֶּלֶת H2261 "bolplant, lelie, narcis, Roos van Sharon",

Zie ook: Artikelen Blog, Planten / Flora, Sharon, Saron,

Roos van Sharon, een plant genoemd in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

De Roos van Saron welke alleen in Hooglied 2:1 en Jesaja 35:1 wordt genoemd, behoort tot die planten welke moeilijk zijn te identificeren. Om met het gemakkelijke deel te beginnen: de vlakte van Saron is een vruchtbaar gebied in de buurt van de tegenwoordige Golan, zoals blijkt uit verschillende teksten (1 Kron. 5:16; 27:29; Jes. 33:9; 35:2). En hier groeien diverse weideplanten. Echter er is ook een Saron vlakte in de buurt van de Middellandse Zee ten noorden van Tel Aviv, zich langs de kust uitstrekkend tot het Karmelgebergte. Hoewel het nu een droog gebied is, was het vroeger echter moerasachtig en kwamen er waterplanten voor. Afhankelijk van welke van de twee gebieden wordt bedoeld, krijgen we een totaal andere flora waaruit we de twee genoemde planten moeten determineren.

Bij het opslaan van de verschillende vertalingen blijkt dat dit vers divers wordt vertaald, zo heeft de NBV “lelie van de Saron”, de HSV, de SV en de Naardense Vertaling “roos van Saron”, terwijl de NBG51, de GNB96 en Het Boek “narcis van Saron” hebben en de WV95 “krokus van de Saronvlakte”. Hieruit blijkt al dat onzeker is welke plant wordt bedoeld.

Een populaire verklaring is dat het om de Hibiscus syriacus zou gaan, echter dit is niet mogelijk daar deze plant pas veel later vanuit China is geïmporteerd, ondanks het feit dat deze in de volksmond roos van Saron wordt genoemd. Volgens anderen zou het gaan om een Lelie (Lilium candidum) of een Tulp (Tulipa agenensis subsp. boissieri).  De bekende bioloog Lytton John Musselman denkt dat het gaat om de Gladiolus italicus of de Gladiolus atroviolaceus en de natuurkenner Azaria Alon denkt dat het de witte Pancratium maritimum is (Alon, p. 158).

Dr. M.J. Mulder (Hooglied, p. 28) vertaald  Hoogl. 2:1 met "Ik ben een herfsttijloos van Saron", waarbij hij aangeeft dat Herfsttijloos slechts een benadering en geen exacte weergave van de bloemen of planten die genoemd zijn is. De Herfsttijloos is een 'affodille', een plant van het geslacht der lelieachtigen, de 'slaaplelie' welke voorkomt in de Saronvlakte.

Gezien de etymologie van het woord, gaat het zeer waarschijnlijk om een bolplant.


Terminologie

Het grote probleem is dat deze plant alleen hier in Hooglied wordt genoemd. Het Hebreeuwse woord “Saron” verwijst naar een streek in Israël, terwijl het andere Hebreeuwse woord ḇaṣṣeleṯ wordt genoemd in Jesaja 35:1. Etymologen willen het woord חבצלת afleiden van בצל beṣel ('bol') en חמץ hamats ('prikkelende'of 'prachtig'). Dat zou betekenen dat het gaat om een bolplant. Nu zijn er ontzettend veel soorten bolplanten in Israël en de hierboven genoemde zijn dan ook de meest bekende.

Nu zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste, het gaat om een specifieke plant en in dat geval zal er nog heel wat onderzoek voor nodig zijn om tot een mogelijke determinatie te komen. De andere mogelijkheid is dat het niet om een specifieke plant gaat, maar om een groep bolplanten. In dat geval is het zeer goed mogelijk dat het gaat om de reeds genoemde bolplanten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!