Qumran / Sechacha
סְכָכָה H5527 "Secacah",

Zie ook: Beeldbank, Dode Zee-rollen,

Qumran is een bekende archeologische plek dichtbij de Dode Zee waar vele manuscripten zijn gevonden van de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Qumran is vermoedelijk het Sechacha in Jozua 15:61, deze wordt nl. ook genoemd in de zogenaamde Koperrol en de waterwerken daarin beschreven komen overeen met die te Qumran.


Beschrijving bewoners

Hoewel uit de rollen lijkt dat van de grote stromingen uit die tijd (Farizeeën, Sadduceeën, Essenen) de bewoners de grootste affiniteit hadden met de Essenen, er ook hele grote verschillen zijn. Als we de rollen bestuderen dan lijkt het erop dat al in een vroegtijdig stadium de Qumran-bewoners zich van de Essenen hebben afgescheiden. Bv. de Qumran-bewoners volgden bepaalde wetvoorschriften, die de Essenen pertinent afwezen. De Qumran-bewoners volgden een "Leraar" en hadden zich om die reden waarschijnlijk teruggetrokken om afstand te nemen tot de andere groeperingen. (Dr. F.G. Martinez, dr. A.S. van de Woude, De rollen van de Dode Zee, 1995, p. 31-35). Het is om die reden niet alleen erg onwaarschijnlijk dat Jezus of Johannes de Doper contacten met hen onderhielden, er is ook nooit geen enkel bewijs hiervoor gevonden.


De grotten

x


Aangemaakt 12 augustus 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!