Dode Zee-rollen

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Qumran / Sechacha,

De Dode Zee-rollen zijn een verzameling boekrollen welke in Qumran en omgeving in de periode 1947 en 1956 zijn gevonden.

In het tekstkritische apparaat bij de Bijbelverzen is gebruik gemaakt van Washburn, David L., A Catalog of Biblical Passages in the Dead Sea Scrolls, [2003]

Inhoud

Grotten

In totaal 11 grotten zijn diverse handschriften ontdekt. Hiervan zijn de bekendste de Jesaja-rol en de Habakuk-rol.


Grot I

In deze grot werden ruim 600 fragmenten, naast houten artefacten, textiel en potscherven gevonden.

 


Grot II

De geschriften werden in 1952 in deze grot ontdekt.


Grot III

Op 14 maart 1952 werd een derde grot ontdekt, waarin ook de bekende koperen rol aanwezig was.


Grot IV

Deze grot werd in augustus 1952 ontdekt. De grot bevatte 575 geschriften, waaronder veel Bijbelboeken, commentaren (Peshers) op Bijbelboeken, joodse wetten, sektarische geschriften etc.


Grot V

Werd in september 1952 ontdekt en bevatte 26 teksten.


Grot VI


Grot VII

Werd tussen februari en april 1955 ontdekt. De grot bevatte de enige Griekse teksten die onder de Dode Zee-rollen zijn aangetroffen.


Grot VIII

Werd tussen februari en april 1955 ontdekt.

 


Grot IX

In deze grot is slechts één papyrus fragment gevonden.


Grot X


Grot XI

Werd in februari 1956 ontdekt. Bevatte naast de Tempelrol veel Bijbelse geschriften.


Koop nu