Gath (plaats)
גַּת H1661 "Gat (plaats), Gath",

Zie ook: Plaatsen,

Gath (Hebreeuws גַּת H1661), een plaats in de Bijbel, het hedendaagse Tell es-Safi.

Inhoud

Bijbel

Gath was een van de vijf belangrijkste steden van de Filistijnen, de "Filistijnse Pentapolis" (samen met Ashdod, Ashkelon, Gaza en Ekron). In de Bijbelse tekst, en met name in de gedeelten met betrekking tot de vroege stadia van de Judese en Israëlitische koninkrijken, wordt Gath afgeschilderd als de belangrijkste stad (tenminste in relatie tot de Israëlieten). In feite wordt het in de Bijbel vaker genoemd dan een van de andere Filistijnse steden. De belangrijkheid van Gath is ook te zien door de vermelding van diverse personen uit Gath ("Gittieten") in de Bijbelse verhalen die betrekking hebben met David. Zo zien weGoliath die vocht tegen David (1 Sam 17), de koning Achis, naar wie David vluchtte om uit de handen van Saul te blijven (1 Sam 21; 27; 29), maar ook de bij de vermelding van David's helden (2 Sam 15:18-23). Daarnaast wordt Gath afgeschilderd als de stad van de legendarische "Anakim", een ras van reuzen, overblijfselen van de vroege Kanaänitische bevolking van het land (Joz. 11:22). Deze vroegere traditie kan betrekking hebben op het Gath / Gimti vermeld in de El-Amarna correspondentie (EA 290) uit de 14de eeuw. v.C., daarnaast kan het de stad zijn geweest van de Kanaänitische koning Shuwardata.

Gedurende de IJzertijd wisselde Gath regelmatig van Filistijnse in Judese handen en terug. Uiteindelijk werd stad ingenomen door David (1 Kron 18:1) en kan later zijn versterkt door Rehabeam (2 Kron 11:08, maar de datum van deze tekst is verre van duidelijk), later werd de stad ingenomen door Hazaël van Damascus (2 Kon 12 : 18), en weer heroverd door Uzzia (2 Kron 26:6). Dit werd echter nog steeds beschouwd als een Filistijnse stad tot laat in de IJzertijd (Amos 6:2). In 711 v.C. werd Gath veroverd door Sargon II van Assyrië, en verloor daarmee definitief zijn onafhankelijkheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!