Sittim
שִׁטִּים H7851 "Sittim, Shittim",

Zie ook: Abel-Sittim, Acacia, Plaatsen,

Sittim

Shittim שִׁטִּים shit-teem', was een plaats in het land van de Moabieten, oostelijk van de Jordaan, aan de grenzen van Israël (Joz. 2:1; 3:1; Micha 6:5), de volledige naam נַחַל הַשִּׁטִּים nakh'-al shit-teem' "vallei van de Acacia's" (Joel 3:18) of אָבֵל הַשִּׁטִּים aw-bale' hash-shit-teem' "de weide van de Acacia's" (Num. 33:49).

Inhoud

Bijbel

Afgoderij in de Vallei der Acacia's

Het was in deze plaats, dat Moabitische meisjes de Israëlieten uitnodigden bij hun offerceremonies (Num 25: 1ev.). Door deze, op het oog vriendelijke uitnodiging, deed een groot deel van het Israëlische volk na korte tijd mee aan de verering van de afgod Baäl Peor. Als straf moest Mozes en de stamhoofden de schuldigen ophangen. Terwijl het volk rouwt om deze straf, neemt Zimri het Midianitische meisje Kozbi mee naar de tabernakel. Op dat moment werd het Pinehas de kleinzoon van Aäron te veel en dood hen beiden met een speer. Op deze manier werd de straf tot een einde gebracht, maar niet eerder nadat meer dan 24.000 mensen waren gestorven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!