Ugarit

Zie ook: Plaatsen, Talen,

Ugarit (Hebreeuws אוּגָרִית) was een Kanaänitische stadstaat aan de kust van de Middellandse Zee. De stad, thans een ruïne, ligt bij het moderne Ras Shamra in het huidige Syrië. Zowel de plaats als hun taal worden niet in de Bijbel genoemd. De taal is echter nauw verwant aan het Hebreeuws en om die reden zijn hun geschriften van groot belang voor de bestudering van het Hebreeuws uit het Oude Testament.

Inhoud

Plaats

UgaritDe stad beleefde een bloeitijd rond 1400 v.C. en speelde een belangrijke rol in de oudheid en fungeerde als de aanvoerhaven van het koper van Cyprus. De stad stond onder invloed van de Mitanni en werd rond 1190 v.C. verwoest in een brandcatastrofe.

De stad was vergeten maar werd in 1928 ontdekt toen een Alevitische boerin een veld aan het ploegen was. Bij het ploegen opende ze per ongeluk een graf. Zij had daarmee de necropolis van Ugarit ontdekt.


Taal

Ugaritisch alfabet Talen

Het Ugaritisch is een Semitische taal en en nauw verwant aan het Aramees en Hebreeuws.

Bij opgravingen in Ras Shamra werden verschillende kleitabletten met spijkerschrift gevonden. Sommige daarvan waren in het Babylonisch, maar vele tabletten waren geschreven in een alfabet van maar 30 tekens dat, tot dan toe, onbekend was. Deze taal, het Ugaritisch, bleek een vorm van het West-Semitisch te zijn en daarmee werd het mogelijk de tabletten te ontcijferen. Naast deze talen werden tabletten met Cypro-Minoïsch, Hittitisch en Hurritisch aangetroffen. Tijdens een opgraving in 1958 werd een hele bibliotheek, de zogenaamde Claremont Ras Shamra Tabletten, ontdekt. Deze werden echter onderhands verkocht op de zwarte markt en kwamen pas in de jaren 1970 weer boven water.

Het merendeel van de opgravingen werd onder bijzonder moeilijke politieke omstandigheden uitgevoerd door de archeoloog Claude Schaeffer van het Prehistorisch en Gallo-Romeins Museum van Straatsburg.

De tabletten van Ugarit hebben bijzonder grote betekenis voor de studie van het Oude Testament en de Tenach, omdat veel historische en mythologische verwijzingen in Ugarit teruggevonden werden.

Ugaritisch en Hebreeuws

Het Ugaritisch is nauw verwant aan het Hebreeuws en is van uitermate belang om het Hebreeuws van het Oude Testament te begrijpen. Zo komen de terminologie van de rituelen in beide talen in grote mate overeen.

Moeilijke passages in de Bijbel kunnen dankzij het het Ugaritisch verduidelijkt worden, bijvoorbeeld de "hooggelegen velden" (2 Sam. 1:21; SV "velden der hefofferen") zijn eerder  het Ugaritische "opzwellen uit de diepte". Of de passage in Spreuken 26:23 כֶּ֣סֶף סִ֭יגִים מְצֻפֶּ֣ה עַל־חָ֑רֶשׂ שְׂפָתַ֖יִם kesef sîḡîm məṣupeh ‘al-ḥāreś śəfāṯayim "een potscherf, overtrokken met schuim van zilver" (SV, HSV) is veel beter te begrijpen als we naar de Ugaritische stam spsg "glazuren" kijken en dan krijgen "een zilveren glazuurlaag op een potscherf", vandaar dat de NBV heeft "zilverglazuur verbergt een aarden pot". Het woord עֵזֶר `ezer in Psalm 89:20 wordt gewoonlijk vertaald met "hulp", echter in het Ugaritisch kan gzr ook "jonge man" betekenen en maakt de tekst een stuk duidelijker.

Ook poëtische passages als "Kom, eet van Mijn brood en drink van de wijn die Ik gemengd heb" (Spr. 9:5) komen we tegen in de Ugaritische literatuur hklh. sh. lqs. ilm. tlhmn ilm w tstn. tstnyn `d sbí trt. `d. skr. yí.db .yrh "Eet, o goden, en drink, drink wijn tot je verzadigd bent" (KTU 1.114:2-4). Verder weten we dat de Daniël die in Ezechiël wordt genoemd (Ez. 14:14; 14:20; 28:3) niet de profeet Daniël is maar een personage uit de geschiedenis van Aqhat. De berg Zaphon (צָפוֹן H6828) welke vaak in vertalingen wordt overgezet met "het Noorden" (Job 26:7; Ps. 48:3; Jes. 14:13), blijkt uit de Ugaritische literatuur een echte berg (nl. de hedendaagse berg Aqraa) en waar de god El zetelt (cf. Ps. 48:3; Jes. 14:13).


Aangemaakt 27 augustus 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!