Ebal
עֵיבָל H5858 "Ebal",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Bergen,

Ebal (Hebreeuws עֵיבָל H5858), een berg in Israël aan de noordzijde van de vallei waar het huidige Nablus (Sichem) ligt.

Inhoud

Bijbel

De berg Ebal wordt tweemaal in combinatie met de berg Gerizim genoemd (Deut. 11:29; Joz. 8:33), daarnaast wordt het nog driemaal genoemd (Deut. 27:4, 13; Joz. 8:30).

In Deuteronomium 11:29 lezen we "dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal". De twee bergen vormen een natuurlijk amfitheater waar het geluid door de wanden wordt versterkt. In 1879 werd door J.W. McGarvey een akoustisch experiment gedaan, waaruit bleek dat het geluid van een menselijke stem tot aan de overkant hoorbaar was (J.W. McGarvey, p. 506ev.).

Altaar van Jozua

In Deuteronomium 27:4-8 wordt gesproken over het maken van een altaar op de berg Ebal. Hierbij is opmerkelijk dat alleen hele stenen gebruikt mogen worden (geen gehouwen stenen). Verder moesten op deze stenen de 'wet' geschreven worden (Deut. 27:8). In Jozua 8:30-33 wordt nog eens herhaald dat Jozua dit altaar bouwt.


Archeologie

Altaar van Jozua

Bij archeologische opgravingen is hier een groot altaar gevonden welke aan de beschrijvingen van dit Bijbelgedeelte voldoet. In publicaties wordt het "altaar van Jozua" genoemd om de reden dat die het gevonden altaar (waarschijnlijk) gebouwd heeft.

Critici stelden dat het niet een altaar maar een uitkijktoren was (Aharon Kempinski, Joshua’s Altar—An Iron Age I Watchtower).

Loden amulet

In februari 2022 werd bekend dat op deze archeologische vindplaats een loden amulet is gevonden (AbdB, 7 feb. 2022). Op 24 maart 2022 werd er een persconferentie (Associates for Biblical Research, Oldest Proto-Hebrew Inscription Ever Found in Israel Discovered) gehouden waarin werd vermeld dat de tekst is ontcijferd:

ארור, ארור, ארור Vervloekt, vervloekt, vervloekt
א(רור) א(תה) לאל יהו. Vervloekt zij u voor de HEERE God.
תמות – ארור, Sterf - vervloekt,
ארור – מות תמות. Vervloekt - de dood zal [u] sterven.
ארור ל-יהו ארור Vervloekt voor HEERE Vervloekt

ארור, ארור, ארור

Vervloekt, vervloekt, vervloekt

Deze vervloekingstekst zou een bewijs zijn van het Bijbelse voorschrift "dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal" (Deut. 11:29). Een van de grootste kritiekpunten op deze persconferentie is dat er geen enkel bewijs werd getoond zodat door anderen geen peer review gedaan kan worden (Christopher Rollston, 26 maart 2022).

Overig

In februari 2021 werd bekend dat de Palestijnen een deel van de ommuring van de belangrijke archeologische vindplaats hadden vernietigd (L. Ritmeyer, 11 febr. 2021).


Aangemaakt op 4 september 2005, laatst bijgewerkt op 27 maart 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!