Zending

Zie ook: Artikelen Blog, Christendom,

Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een ander land of cultuur.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel geeft Jezus deze opdracht net voor Zijn hemelvaart: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Mat. 28:19)

Met name in het Bijbelboek Handelingen zien we de eerste zendingsactiviteiten, met name van Paulus.


Koop nu