Aantekeningen bij de Bijbel

Gevelsteen: Lot's vrouw

Gevelsteen: Lot's vrouw

"Loths Vrouw vinden wij op de Baangracht aan den hoek der Willemsstraat voorgesteld op een gevelsteen, en wel op het oogenblik, dat zij in een zoutpilaar verandert. Van achteren is zij reeds een zoutklomp, van voren nog een mensch: in 't verschiet vertoont zich 't brandende Sodom. Ongetwijfeld is deze fraai bewerkte steen van een zeventiende-eeuwschen zouthandelaar afkomstig."
Jan ter Gouw en Jacob van Lennep, De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2 delen). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1868, p. 53

Willekeurige foto

Voorkeurstaal

Populaire labels