Aantekeningen bij de Bijbel

Ds. Vlietstra (2011-11-14)

Ds. Vlietstra (2011-11-14)

Zie Katwijkse dominee wil pak slaag voor ‘zondig kind’.
Het artikel is hier geplaatst op basis van "fair use" en alle rechten blijven bij de rechthebbenden en niet bij ons.

Willekeurige foto

Voorkeurstaal

Populaire labels