‹ De GodsnaamSchatgravers vernietigen Tell en-Najila en andere plaatsen ›
Pasen: wereldse rechtbank (2)
Gepubliceerd op 16-03-2006

Het Sanhedrin heeft dan wel Christus ter dood veroordeeld, echter zonder bekrachtiging van de stadhouder mag geen doodvonnis uitgevoerd worden. Vandaar dat de leden van het Sanhedrin Christus naar Pilatus brengen (Luk 23:1). Daarbij wordt Hij als een misdadiger gebonden (Mat 27:2).

Het is dan nog vroeg in de morgen, waarschijnlijk een uur of half zeven (Mark 15:1). Voor Pilatus is dat geen bezwaar. De Romeinen hadden de gewoonte, om hun rechtszittingen zeer vroeg te beginnen. Voor de leden van het Sanhedrin komt deze gewoonte goed van pas. Hoe eerder de zaak van Jezus van Nazareth tot een goed einde is gebracht, des te liever. Zo mogelijk moet alles achter de rug zijn, eer de stad geheel ontwaakt.

Nu was het zo dat de Romeinse stadhouders resideerden in Caesarea. Echter ze waren gewoon om ter gelegenheid van het Pasen naar Jeruzalem te komen. Reden hiervan is dat, om bij mogelijke ongeregeldheden dadelijk ter plekke te zijn. In het verleden was het regelmatig voorgekomen dat er oproeren werden veroorzaakt tijdens de paasfeesten. ("Dit jaar knechten, volgend jaar vrije mannen!")

Pilatus is dus in Jeruzalem, en zijn vrouw Claudia Procula vergezelde hem. Daarnaast heeft een flinke afdeling van Romeinse soldaten hun intrek genomen in Jeruzalem. Waarschijnlijk heeft Pilatus tijdens zijn verblijf vertoefd in de burcht Antonia, welke door Herodes was gebouwd op een 25 meter hoge heuvel aan de Noord-Westzijde van Jeruzalem. Met hun gevangene gaan de leden van het Sanhedrin naar dit rechthuis, daar houden zij halt, want alles wat van heidense oorsprong is, is volgens deze "vromen" onrein (Joh 28:28).

Burgt Antonia met op de achtergrond de tempel

Toch moeten de Sanhedristen hun beschuldigingen bij Pilatus inbrengen. Pilatus komt hen in deze tegemoet: hij gaat tot hen uit (Joh 18:29) en begeeft zich naar de grote voorhof. De reden waarom Pilatus de Joden in deze zo welwillend behandeld, immers bij vorige gelegenheden heeft hij duidelijk aangetoond dat hij ze minachtte, wil ik later behandelen.

In ieder geval daar in het voorhof stelt hij naar Romeins recht de belangrijke vraag: "Wat is de beschuldiging tegen deze persoon?" Niemand kan veroordeeld worden, tenzij er een deugedelijke beschuldiging tegen hem wordt ingebracht. De aanklagers proberen eerst, Pilatus te overbluffen en wanneer dit niet lukt, komen zij met valse beschuldigingen.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel