Copyright

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op content (tekst, beeld, geluid, video, etc., zoals beschreven in de Auteurswet van de Nederlandse Wetgeving) die u op deze website (www.bijbelaantekeningen.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij J.P. van de Giessen of is toestemming gegeven aan deze (dit is waar mogelijk in de tekst opgenomen).

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie (al dan niet in of voor AI-toepassingen) is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door J.P. van de Giessen.

Alle verwijzingen naar en quotaties van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars. Onze website maakt geen enkele claim op eigenaarschap van deze bronnen. Verwijzingen naar en quotaties van deze bronnen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt. Voor zover ons bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook. Indien men meent dat verwijzingen naar en/of quotaties van bepaalde bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, gelieve contact met ons op te nemen.

Onze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken en mag niet worden beschouwd als een vervanging van advies met betrekking tot elke specifieke situatie. J.P. van de Giessen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen ten gevolge van inhoud op deze site.

Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het ons weten.

Mail: bijbelaantekeningen at gmail dot com

Overig gebruikt materiaal


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken