Het afgelopen weekend heb ik verschillende lange wandeltochten gemaakt door de schitterende natuur van Schiermonnikoog. Heerlijk om niet alleen te genieten van de natuur, maar ook om eens na te denken over dingen waar je anders bijna nooit aan toe komt. Een van deze dingen was een email die ik van een Russische kennis had gekregen met een aantal moeilijke vragen over het geloof. Omdat het in het Russisch was geschreven en het met behulp van woordenboeken moest vertalen, stonden de woorden in mijn geheugen gegrift en zoals gezegd tijdens een van mijn wandelingen overdacht ik ze. Een van de vragen was waarom religieuze mensen toch zo graag zich ergens willen vestigen, een tempel willen maken en daar in de buurt willen wonen omdat ze dan het gevoel hebben om dicht bij God te wonen. En een andere vraag, waarom maken deze religieuze mensen zo graag tradities en dogma’s omdat ze zich er veilig bij voelen, terwijl in hun heilige geschriften toch vaak wat anders staat.

Als we in de Bijbel lezen, dan valt op hoe vaak we zien dat God in beweging is en ons mensen aanspoort om met Hem mee te gaan. In de eerste hoofdstukken van Genesis zien we al dat God door het paradijs wandelt, niet veel later lezen we dat Henoch wandelde met God, en weer later zien we dat de aartsvaders constant onderweg waren met God. In Exodus en volgende boeken zien we dat het Joodse volk na een verblijf van 400 jaar de Exodus gaan maken en dat God met hen meereist en zelfs een eigen tent, de tabernakel, heeft. Ook in het Nieuwe Testament zien we het, hoewel Jezus een eigen huis heeft in Kapernaum, is Hij constant op pad en Zijn discipelen en vele andere volgelingen reizen met hem mee. Daarna in Handelingen, maar ook in de vele brieven, lezen we dat de apostelen bijna constant onderweg zijn.

Watchman Nee heeft ooit een boek geschreven over de brief aan de Efeziërs en gebruikte drie kernwoorden, “zitten”, “wandelen” en “standhouden”. Het eerste “zitten” is belangrijk om te leren wat God met je wil, dat Hij je een plaats geeft (Ef. 2:6), daarna moet je niet blijven zitten, maar mag je met de opgedane kennis gaan “wandelen” (Ef. 4: 17, 23), je gaat het in de praktijk brengen. Door dit in praktijk brengen ben je constant in beweging en raak je niet vastgeroest, je komt in je leven nieuwe uitdagingen tegen die je moet interpreteren en beoordelen. Sommige zijn goed, andere zullen verleidingen zijn en je van het “rechte pad” brengen, om die reden besluit Watchman Nee met “standhouden” (Ef. 6: 11). Je gaat deze uitdagingen toetsen aan Gods Woord en handelt er naar.

Je weet dat God bij je is en dat je geen tempelgebouw, of kerkgebouw nodig hebt want je hebt God. Niet dat het gaan naar een kerk slecht is, maar het is slechts een tijdelijk gebouw waar je tijdens je leven naar toe mag gaan, maar je echte thuis is bij God en als je na een dienst weer het kerkgebouw verlaat mag je samen met God verder trekken.

Tags:

De laatste dagen zien we in de media regelmatig artikelen dat het in theorie mogelijk was dat de ark kon drijven en groot genoeg was om alle dieren te bergen. Vervolgens lezen we dan eerst dat een boel andere zaken van het Bijbelse zondvloed verhaal niet zouden kloppen. Zonder dan meteen een oordeel te vellen is het goed om eerst het onderzoeksrapport zelf te lezen. Het blijkt om een viertal studenten te gaan die als onderzoeksopdracht hadden of de afmeting van de ark, zoals beschreven in de Bijbel, voldoen. Het rapport zelf is hier te vinden.

Bij het lezen valt op dat ze zich puur beperken tot de afmetingen en de gebruikte materialen van de ark en daarnaast hebben onderzocht hoeveel dieren dan in deze ark pasten. Daarbij gaven ze als conclusies “Using Archimedes principle we conclude that the ark will be of sufficient buoyancy to withstand a mass of 50.54×106kg and therefore can safely support the mass of the animals” en verder “Therefore, regardless of which figure is correct, we believe the ark to be of sufficient buoyancy. Of course, this does not conclude whether logistically Noah’s ark was possible, it remains to be concluded if the size of the boat is sufficient to house all the animals“.

De meeste media artikelen hebben zich met name op het laatste gericht “this does not conclude whether logistically Noah’s ark was possible“, maar dat was ten eerste niet hun onderzoeksopdracht en ten tweede zou het korte rapport niet voldoende ruimte hiervoor bieden. Ze geven een mathematische redenering over de bouw en geven aan dat deze constructie ruimte bied dat deze echt kon drijven. Nu is dit niets nieuws want de Nederlander Johan Huibers heeft al eerder replica’s gebouwd, eerst een op kwart grootte en later een op werkelijke grootte. De enige afwijking is de stalen bak die onder zijn ark is geplaatst omdat dit een wettelijke verplichting was van de Nederlandse overheid, maar uit persoonlijk contact met Johan weet ik dat dit niet een strikte noodzakelijkheid was en dat ook zonder deze bak de ark volledig zeevaardig is.

Het rapport is dan ook niets meer dan een wiskundige bevestiging dat de ark inderdaad gebouwd had kunnen worden. De vele vragen rondom de logistiek, zoals voedselvoorziening, afvoer van de uitwerpselen komen niet aan de orde en ik hoop dat ook dit ooit zal worden opgepakt.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
Jonas, in Matt 16:17 lezen we Simon Bar Jonas (Simon zoon van Jonas)

Bar is Aramees voor zoon, in het Hebreeuws zou er Ben hebben gestaan.

De vraag van deze week:

De film Noah is deze week in première gegaan, dus laten we een leuke vraag over Noach stellen. Hoe lang zat de Ark vast op het gebergte van Ararat voordat Noach zijn raaf liet vliegen.

Jonge leeuwen brullen tegen hem,
zij hebben hun stem laten klinken.
Zij hebben van zijn land een woestenij gemaakt.
Zijn steden zijn vernietigd, zodat niemand er meer woont.

Jeremia 2:15 (HSV)

De verwijzing naar leeuwen is hier een metafoor voor de Assyriërs (en later de Babyloniërs, zie Jer 50:17). Het woord kefirim heeft vaak de betekenis van jonge leeuwen of welpen, maar kan ook soms alleen leeuw betekenen, vandaar dat sommige vertalingen hier alleen met “leeuwen” vertalen. Als we deze tekst vluchtig lezen dan lijkt het dat deze leeuwen ‘brullend’ hun prooi bespringen en dan vervolgens blijft door brullen van genot, dat doen leeuwen niet, ze bespringen hun prooi in stilte, omdat ze geen andere (roof)dieren, zoals hyena’s willen aantrekken, die hen van hun prooi zouden kunnen beroven. We moeten ons dan ook afvragen wanneer leeuwen brullen en waarom. Er zijn een aantal redenen te vinden:

  1. Ze brullen in de paartijd om indruk te maken op de leeuwinnen en de andere mannelijke leeuwen af te schrikken. Een soortgelijk fenomeen zien we als ze hun territorium afbakenen. Ze grommen dan vooral tegen leeuwen van andere troepen die op hun territorium willen komen. Ook brullen ze in dit kader tegen andere roofdieren, zelfs tegen mensen als deze te dichtbij komen. Gevechten tussen de (dominante) leeuwen van verschillende troepen zijn luidruchtig, maar heeft niets te maken met het brullen zoals in bovenstaand vers.
  2. Ze brullen als ze gerust hebben, dit doen ze omdat de verschillende leden van de troep zich hebben verspreid om een plek te zoeken van waaruit ze hun eventuele prooi kunnen besluipen. Hierbij nemen sommige leeuwen een bovenwindse positie in, terwijl andere een benedenwindse positie innemen. De afstand tussen deze leeuwen kan groot zijn, soms wel 3 kilometer. Het doel van dit brullen schijnt dan ook te zijn om de positie van elkaar te bepalen. Zie ook het volgende punt.
  3. Leeuwen brullen als ze hongerig zijn. Hoe hongeriger ze zijn, des te harder brullen ze. Vooral ’s middags zijn brullende leeuwen erg hongerig. Nu valt op dat de bovenwindse leeuwen brullen, benedenwindse zelden. We zien hierin een bepaalde tactiek: De prooidieren merken niet alleen door het brullen dat er leeuwen zijn, maar ruiken ze ook. Hierdoor beangstigd zullen ze wegvluchten, richting de benedenwindse leeuwen, die zich wijselijk stilhouden om de prooidieren niet alert op hen te maken.

Omdat we hier te maken hebben met een profetie lijkt het dan ook zeer aannemelijk dat Jeremia bedoeld dat de leeuwen zich opmaken voor de jacht, met als logische afloop het tweede deel van de tekst, namelijk dat de prooi gevangen zal worden en gedood.

Tags: , ,

Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.
Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

Jeremia 1:11-12 (HSV)

De komende tijd wil ik weer regelmatig stilstaan bij onderwerpen uit de natuur en daar wat achtergrondinformatie over geven.

Bij de roeping van Jeremia toonde God hem een amandelstokje (Jer 1:11). Om dit beeld te verstaan moeten we weten dat de Amandelboom, de eerste boom in het Midden-Oosten is, die na de winter gaat uitbotten en bloesemen. Reeds in januari, als de andere planten nog in hun winterslaap zijn, gaan zijn knoppen al groeien en zelfs bloesemen. Hij reageert dus sneller dan andere bomen op de lentezon en lenteregen.

De Hebreeuwse betekenis van het woord amandel shaqed is dan ook waakzaam, oplettend. Welnu, zo zal God met grote ijver en met spoed waken over zijn woord dat het zal doen, waartoe Hij het zond. De NBV geeft als vertaling “zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.”, maar vergeet daarbij het Hebreeuwse beeld van de “waakzaamheid”.

Tags: , ,

Nardus

Zolang de Koning aan Zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur.

Hooglied 1:12

De eerste plant die bij name wordt genoemd in Hooglied is het narduskruid in de vorm van een parfumerie. Het meisje is aan het woord en mag in het paleis bij de koning aanwezig zijn en omdat ze geparfumeerd is met nardusolie verspreid deze geur de ruimte.

Nardus is een olie welke gemaakt wordt uit de wortels en stengels van het narduskruid (Nardostachys grandiflora). De plant behoort net als de rode valeriaan tot de familie Valerianaceae en wordt om de gelijkenis met de rode valeriaan (Centranthus ruber) ook wel “valse valeriaan” genoemd. Van oorsprong komt de plant uit het Himalaya-gebied en werd sinds heugenis al gebruikt. Het was een zeer gewild en kostbaar parfum die alleen voor priesters, koningen en andere rijken bestemd was. In het antieke Egypte is het terug gevonden als grafgift van farao Tut-ank-Amon. De Feniciërs brachten het verder in de handel en later genoot de plant grote bekendheid bij de Romeinen die het gebruikten voor de bereiding van de aromatische olie Nardinum. In het Nieuwe Testament lezen we dat Maria, de zuster van Lazarus en Martha, de voeten van Jezus zalft met nardus. We zien hier ook een verwijzing hoe duur nardus is, de albasten fles vertegenwoordige namelijk een waarde van 300 penningen (Mark. 14:5) wat omgerekend ruim € 15.000,– was. De bereiding van de olie is vrij eenvoudig en wordt door middel van stoomdistillatie gewonnen uit de wortelstokken en stengels, waarna de olie lichtgeel tot amberkleurig is. Daarnaast blijkt ook hoe aromatisch de olie was want in Johannes lezen we dat het huis werd vervuld met de geur van de zalf (Joh. 12:3), een zware zoetige geur die iets weg heeft van de reeds genoemde valeriaan.

Terugkomend op onze dame uit Hooglied. Omdat het nogal warm is in het Midden-Oosten, gebruikte men vroeger allerlei parfumerie om de vieze lucht van zweet te verdoezelen. Zo liet de Egyptische Nefertite, de vrouw van farao Echnaton (1350 v.C.) haar gasten een zalfkegel op hun hoofd of borst dragen, gevuld met een mengsel van mirre-hars en andere geurende kruiden. Door de lichaamswarmte druppelde deze dan langzaam over de lichamen, waardoor de gasten heerlijk roken. Onze dame in Hooglied had blijkbaar een soortgelijke zalfkegel maar dan gevuld met Nardus, welke een heerlijke geur verspreid.

Tags: , ,

En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken.

Lukas 13:6-9 (HSV)

Al jaren heb ik in mijn kleine Bijbeltuin een vijgenboom staan en van het weekend zag ik dat de bladeren weer begonnen te ontluiken. Terwijl ik ernaar keek dacht ik aan deze tekst, want in al die jaren heb ik er nog nooit vijgen aan gehad. De reden hiervan is duidelijk, we hebben een paar strenge winters gehad in het verleden en hierdoor bevroor grote delen van mijn boom tot er uiteindelijk vorig jaar nog maar een klein stronkje over was en ik het idee had om hem maar weg te halen omdat het toch niks werd, toch liet ik hem nog staan.

Uit de stronk kwamen verschillende loten die al gauw groter werden en vandaag (mede dankzij de zachte winter) is het een respectabele boom van anderhalve meter. En als het weer niet omslaat en het gaat vriezen is er alle kans dat zij dit jaar vrucht gaat dragen. De gedachten van deze wijngaardenier waren dus niet zo vreemd, de boom weet zich altijd weer te herstellen en er is altijd nog hoop dat ze vrucht gaat dragen.

Toen ik vandaag de tekst nalas viel me nog wat op, deze boom stond volgens de gelijkenis in een wijngaard. In onze monoculturen klinkt dat vreemd, maar dankzij de grote bladeren is het in een warm subtropisch land heerlijk om eronder in de schaduw te zitten. Dat was een andere reden om zo’n boom in een wijngaard te zetten. De reden dat deze dan ook nog vruchten gaf was helemaal mooi, want op deze manier was deze boom zichzelf dubbel waard. Zij geeft schaduw en voedsel.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord op de beeldvraag van vorige week was dat het een dudaim-plant, of in Nederland meer bekende Alruin, is. En het waren Rachel en Lea die hier in Genesis 30 om de vruchten ruzie maakten.

De vraag van deze week:

Deze keer weer een ouderwetse opzoek vraag: hoe heette de vader van Petrus.

Tags: ,

Het verbaast me hoe sommige kerken steeds meer wereldse zaken in hun theologie stoppen en iedere keer denk ik laat ik er maar niet over schrijven. Vanochtend zag ik echter een overzichtje van hoe de kruisweg geïnterpreteerd moet worden:

DE EERSTE STATIE Jezus wordt ter dood veroordeeld De Nakba van 1948
DE TWEEDE STATIE Jezus draagt zijn kruis Vluchtelingen
DE DERDE STATIE Jezus valt voor de eerste keer De bezetting van 1967
DE VIERDE STATIE Jezus ontmoet zijn moeder Nederzettingen
DE VIJFDE STATIE Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen Stress en vernedering
DE ZESDE STATIE Veronica dept Jezus’ gezicht droog Solidariteit
DE ZEVENDE STATIE Jezus valt voor de tweede keer Huizenvernietigingen
DE ACHTSTE STATIE Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem Vrouwen tegen de bezetting
DE NEGENDE STATIE Jezus valt voor de derde keer Checkpoints
DE TIENDE STATIE Jezus wordt van zijn kleding ontdaan Bureaucratische onderdrukking
DE ELFDE STATIE Jezus wordt aan het kruis genageld Gaza
DE TWAALFDE STATIE Jezus sterft aan het kruis De muur
DE DERTIENDE STATIE Jezus wordt van het kruis gehaald Het verlies van Jeruzalem
DE VEERTIENDE STATIE Jezus wordt in het graf gelegd en staat op de derde dag op uit de dood Wat zal de veertiende statie zijn?

Wat we hier zien is dat de lijdensweg van Jezus gelijk wordt gesteld aan die van de Arabieren die in Israël wonen. En over deze theologie heb ik al eerder geschreven en toen al gesteld dat het lijden van Jezus totaal iets anders is dan het menselijk lijden. Echter in dit rijtje val nog eens op dat ook nog eens met halve en hele leugens worden gebruikt. Zo zien we dat het lijstje begint met de Nakba en inderdaad zou dit van Arabisch oogpunt negatief zijn, echter we moeten niet vergeten dat het de Arabieren zelf waren die aanvielen en werden teruggeslagen, en het lijden van de Arabieren is dan ook 100% op hun eigen conto te schrijven, bovendien werden veel Arabieren toen door hun eigen volk opgeroepen om te vluchten. Ondanks de gevoelige nederlaag die de Arabieren leden, kon het prille Israël niet al het hun toegewezen gebied behouden en grote delen werden bezet door oa. Jordanië. Tijdens een aanval van de Arabieren in 1967 wisten de Israëliërs deze gebieden te bevrijden, wat totaal iets anders is dan dat deze gebieden nu plotseling “bezet” zijn. Was het hier nu maar bij gebleven, maar onder aanvoering van Arafat kwamen er allemaal terroristische aanslagen en de Israëliërs namen maatregelen door oa. checkpoints in te stellen om deze terroristen tegen te houden en toen dat niet hielp zelf een beschermingshek (geen muur). In hun zucht naar vrede gaven de Israëliërs zelfs de Gaza weg, welke sindsdien een autonoom gebied is. Maar blijkbaar moet Gaza als autonoom gebied gezien worden als het sterven van Jezus aan het kruis. Dus toen Gaza zijn autonomie kreeg is dat in de ogen van deze theologen gelijk aan het sterven van de Gaza. Het verlies van Jeruzalem is een gotspe, in de hele Bijbel lezen we dat dit de hoofdstad is van de Joden, maar volgens deze theologen moet daar blijkbaar iets anders onder worden verstaan.

Ik kan dan ook niet anders dan tot de conclusie komen, dat deze nieuwe theologie niets te maken heeft met de Bijbel en dat wij als christenen deze theologie moeten afwijzen. Dit is alleen een politiek spel, waarbij bovendien nog eens zeer eenzijdig alles wordt bekeken, er wordt niet gesproken dat in diezelfde periode bijna alle Joden uit de Arabische gebieden zijn verdreven of vermoord en dat hun bezittingen zijn geconfisqueerd. Natuurlijk niet alle daden van Israël zijn goed te keuren, maar in perspectief tot wat de Arabieren in diezelfde periode hebben gedaan (ook tegen hun eigen volk) valt dat bijna in het niets.

Tags:

Wie een beetje de christelijke theologie volgt zal op de hoogte zijn geweest dat pas geleden er in Bethlehem een conferentie was genaamd “Christ at the Checkpoint Conference”. Hoewel er met een conferentie niets mis hoeft te zijn, viel het me op dat er daar toch wel vreemde theologische opvattingen op na werden gehouden.

Zo werd geponeerd dat Jezus, Maria en Petrus eigenlijk Palestijnen waren. Ik was dan ook benieuwd naar hun argumenten, want in mijn Bijbels kan ik hier niets van terugvinden. Het is dan ook niet geheel verwonderlijk omdat in het hele Nieuwe Testament “Palestina” niet voorkomt en wel omdat dit gebied pas later zo werd genoemd door de Romeinen omdat ze ieder spoor van de aanwezig van Joden wilden verwijderen. Eeuwen later kwam een zekere Arafat ook op dit idee en begon te zeggen dat de Arabieren eigenlijk Palestijnen waren en al gauw waren er meer die hem hierin volgden:

“We must not forget that Messiah [Jesus] is a Palestinian, the son of Mary the Palestinian.” [Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 18, 2005]

“We celebrate this holiday [Christmas] to mark the birth of the Palestinian prophet.” (Official Palestinian Authority TV, Dec. 25, 2013)

“Jesus was a Palestinian and that the Christian faith started specifically in Bethlehem and spread to the rest of the world.” Father Raed Abu Sahliya referring to a letter from Palestinian President Mahmoud Abbas (WAFA news agency, Dec. 23, 2013)

“In Bethlehem, more than 2,000 years ago, Jesus Christ was born; a Palestinian messenger who would become a guiding light for millions around the world.” (WAFA news agency, Dec. 23, 2013)

Maar omdat zij dit stellen, wil dit nog niet zeggen dat het waar is. In de Bijbel kunnen we duidelijk de Joodse wortels terugvinden en het is dan ook dom om dit klakkeloos aan te nemen en de feitelijke geschiedenis opzij te zetten. Nu zouden we dit nog kunnen opvatten als een buitenissige theologische opvatting, ware het niet dat ook in Nederland er dominees zijn die dit nu propaganderen, zoals bv. ds. Willemien Keuning die zei: “Jezus is geen biologische nazaat van koning David, hij was een Palestijn avant la lettre”. We zien dan ook dat niet alleen de geschiedenis door hen wordt herschreven, maar dat nu ook de Bijbel wordt herschreven ter eigen gewin.

Mijn opvatting is dan ook dat de christelijke kerk krachtig afstand dient te nemen van dit soort dwaalleren.

Tags:

« Older entries