We hebben al eerder over Margarita geschreven en dat zij met haar moeder dreigt uitgezet te worden. U kunt dit helpen voorkomen door op de link te klikken en de petitie te ondertekenen. Wilt u nog meer doen, hier kunt u een poster downloaden en voor uw raam hangen en/of verspreiden.

Meer over haar kunt u vinden op onze weblog en op haar facebook-pagina.

Tags: , , , ,

Regelmatig hoor je van christenen dat al het slechte van satan is en al het goede van God. Dat deze bewering niet altijd terecht is blijkt uit de volgende overwegingen: Als een christen bewust zijn eigen gang gaat en daarmee in de problemen komt, is het niet terecht om dit meteen af te schuiven op de satan. Het is niet zo, zoals het opwekkingslied 599 zegt “En wat je nu ook doet”, je hebt verstand gekregen en een eigen verantwoordelijkheid, het maakt wel uit wat je doet. Als je tot geloof bent gekomen, dan is dat niet meer op de oude voet doorleven. Een andere overweging is dat God alles heeft geschapen en dus ook satan en is Hij daarmee niet meteen de Schepper van het kwaad?

De Vernietiger

Naar aanleiding van een artikel van Wouter van Toorn “Sloop die tempels! God wil het tenslotte…“, moest ik aan bovengenoemde overwegingen denken. Wouter stelde zich de vraag hoe het toch komt dat de God uit het Oude Testament zo compleet anders lijkt dan die in het Nieuwe Testament. Een terechte vraag waar ik zelf ook lang mee heb geworsteld en uiteindelijk bij een tekst in het Nieuwe Testament kwam waar diezelfde “wrede” God even zichtbaar wordt. Zo lezen we in Openbaring 9 vs. 11: “Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.” Abaddon en Apollyon kan vertaald worden als “Vernietiger“, en deze werd onder supervisie van God naar de aarde gestuurd. Dit klinkt vreemd, een engel die erop uit wordt gestuurd om te vechten, te vernietigen. Kan dat van God zijn?

Opvallend is dat als we Jesaja 54 vs. 16 er op naslaan we het volgende lezen: “Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien.” Alles is geschapen door God en alles staat onder zijn supervisie en heeft een doel, zelfs als dat doel vernietigen is. Niet alleen in het Nieuwe Testament lezen we dat deze engel erop uit werd gestuurd om de ongelovigen te vernietigen, ook in het Oude Testament is dit aan de orde. Het was aan de vooravond van de Exodus, de Joden hadden de opdracht gekregen om een Pascha te vieren. Daarvoor moesten ze de deurposten besprenkelen met het bloed van de geslachte ram, om zich vervolgens op te sluiten en vooral niet naar buiten te gaan, want “Want de HEERE zal Egypte doortrekken om het te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.” (Exodus 12:23) En die nacht zond de Heere boodschappers van veel onheil uit (Psalm 78:49).

De Egyptenaren flink geteisterd door de eerdere plagen, waren ten einde raad toen ze zagen dat al hun eerstgeborenen waren gestorven. Ze dwongen de Joden om zo snel mogelijk te vertrekken en ze waren blij toen zij wegtrokken, want de schrik voor dit volk was op hen gevallen. (Psalm 105:38) De uitwerking van deze Vernietiger was hetzelfde als die we in Openbaring lezen En de overige mensen, die niet werden gedood door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden (Openbaring 9:20). Toch had hij zijn taak volbracht, vandaar dat de dichter van Spreuken kan zeggen De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensenkinderen? de gelovigen worden ondanks hun (grote) verdrukking gered.

De keuze van de mens

Ik begon mijn artikel al met de stelling dat niet al het slechte de schuld van satan is, maar dat ook de mens zelf daar de oorzaak van kan zijn. Een van de meest bekende teksten in de Bijbel lezen we in Joh. 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren [gaat] maar eeuwig leven heeft.“, maar als we twee verzen verder lezen zien we de boute stelling “Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” Het is een keuze tussen twee uitersten, of je wordt gered omdat je in Hem geloofd, of je doet dat niet met alle gevolgen van dien. We kunnen de vraag stellen waarom God, als die een God van liefde is, niet iedereen redt maar in principe is deze keus aan ons gesteld precies hetzelfde als waarom Hij ook een Vernietiger heeft geschapen. We worden gedwongen om die keuze te maken, en misschien is het om die reden dat we wakker worden geschud uit ons luxueuze weldadige leven en al die wreedheden niet alleen moeten zien, maar ook erover bewogen moeten raken. Dat we de keuze maken die Hij wil dat we die maken en niet meer alleen met ons zelf bezig zijn.

Toen God aan farao vroeg om Zijn volk te laten gaan, gaf hij farao zelf de keuze en toen de farao dat niet wilde en zich verhardde kwamen er plagen en toen ook daarna farao zich nog steeds afkeerde van deze keuze en zich verder verhardde zien we dat het moment kwam dat God het hart van farao verder ging verharden. Ook aan ons is die keuze gesteld of we Hem willen volgen ook al lijkt uit alles dat Hij dat niet wil. Zvi Kolitz laat zijn hoofdpersoon aan het eind zeggen “Ik geloof in de God van Israël, ook al heeft Hij alles gedaan om mij niet in Hem te laten geloven.” Ik ben het met hem eens, ik zal me niet niet van Hem afkeren, omdat Hij nu al deze vreselijke dingen gebeuren zwijgt. Zijn zwijgen betekent niet dat Hij niet bestaat. Zelfs op Zijn meest afwezige moment, toen Jezus het uitschreeuwde aan het kruis, deed Hij iets groots: het voor eens en altijd goedmaken met de mens. Het is voor mij een belangrijke overweging dat als God stil is, Hij misschien met heel belangrijke dingen bezig is. Maar ondertussen zal ik ook blijven roepen “Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?” (Opb. 6:10)

Tags: , ,

Zondagavond

Het was broeierig en er werd gewaarschuwd dat het zou gaan onweren. Snel nog even checken of alle ramen en deuren goed dicht zijn, mijn huis, mijn kleine vesting is beschermd tegen het naderend onweer. Toen kwamen de eerste donderslagen, de hemel wordt fel verlicht door de bliksemschichten, de eerste regendruppels vallen. Het schijnt mee te vallen, ondanks alle codes rood en andere angstaanjagende vermeldingen in de media. Rustig zitten we binnen, kijken nog even op het late nieuws hoe erg het naderend onweer is en vooral hoe groot de schade is in andere delen van het land. Vlak voor we wegzappen naar een andere zender, zien we nog even een rapportage over de vele vluchtelingen, die proberen de grenzen van ons fort Europa binnen te dringen. Het wekt niet onze interesse, de storm, die grote storm die ons kleine veilige landje bedreigt heeft onze aandacht. Zullen de hagelstenen niet onze auto’s, ons statussymbool, beschadigen? We draaien ons nog eens om in ons bed, ergeren ons aan de harde donderslagen, het harde lawaai van de regen die nu bij bakken naar beneden valt. Door het raam zien we de straten blank staan, de vijver stroomt over en in de tuin zien we een aantal tuinstoelen omgevallen. Een gedachte flitst door ons heen dat we niet moeten vergeten om morgen de verzekering te bellen, voor alle vermeende schade aan ons kleine paleisje. Over de vluchtelingen maken we ons even geen zorgen, het is deze storm die al onze gedachten beheerst. Morgenochtend zullen we snel op twitter, instagram en facebook een paar mooie foto’s plaatsen. Dan gaat plotseling de storm liggen, een paar laatste regendruppels horen we nog op de dakpannen tikken, in de verte wordt nog een laatste keer de hemel verlicht en met het afnemend gerommel vallen we eindelijk zorgeloos in slaap.

Maandagochtend

De media staat bol van de grote storm die over ons heen is gekomen, verdringt zelfs even de grotere storm van vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten om hun leven te redden. Vluchtelingen die geen stevig dak boven hun hoofd hadden voor de storm, die als illegale migranten met uitzetting worden bedreigd. Die weten dat als ze terug moeten naar hun vaderland ze de dood in ogen moeten zien. Op de radio horen we nog eens de hoogtepunten van de storm en daarna een heerlijke oude gouwe van Boudewijn de Groot

Schrik maar niet te erg, wanneer u in uw dromen
Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan
Die daarginds zijn omgekomen
En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan
En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten
Dat er mensen zijn die ziek zijn van ’t geweld
Die het bloed en de ellende niet vergeten
En voor wie nog steeds een mensenleven telt?
Droom maar niet te veel van al die dooie mensen

Ja we hebben het goed in ons veilige kleine landje, waar geen oorlog is en we ons druk over alles kunnen maken zolang het ons maar niet direct bedreigt.

Tags: , ,

Het is altijd weer leuk om een nieuwe website aan te kondigen, die boordevol mooie dingen staan. Morgen op 1 september wordt nl. de website Puur Vrouwen gelanceerd.

Puur Vrouwen is dé website voor vrouwen die willen leven volgens Gods woord (de bijbel). Interessante artikelen over het huwelijk, gezin, (t)huis, en lifestyle. Maar ook lees je DIY’s, interviews en laten we je elke week de leukste producten zien. Allemaal gebaseerd op de basis van het christelijke geloof, de bijbel.

Je bent ook welkom om mee te praten over alles wat bij het leven van een christenvrouw komt kijken in deze community van Puur Vrouwen.

Voorbeeldartikel

‘Mama ik wil mijn prinsessenjurk aan en kroontje op.’ Het is zondagochtend en daar staat ze. In haar donker roze prinsessenjurk met haar tiara scheef op haar blonde haren. Haar ene lange handschoen aan, de andere in haar hand. De glitters en het roze zijn bijna oogverblindend maar ze straalt. We staan op het punt om naar de kerk te gaan, om onze Koning te ontmoeten. En onze kleine prinses is er klaar voor.

Wij zijn Koningskinderen daar is geen twijfel over mogelijk. Lees dit vers maar eens:

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven.

Zodra wij Gods vergeving aannemen en Jezus volgen kunnen wij onszelf kinderen van God noemen. Je bent een kind van de allerhoogste Koning, de Koning die eeuwig regeert. Wij zijn Zijn kinderen. Prinsessen dus! Koninklijk bloed (het bloed van Jezus) stroomt door onze aderen. Blauw bloed.

Amalia, Alexia en Ariane weten natuurlijk al hoe dat is, een echte prinses zijn. Wie weet drinken ze met de belangrijke visite wel alleen maar uit Chinees porselein. En ligt er in hun kamertje geen Ikea laminaat van nog geen tientje per vierkante meter, maar prachtig dik rood tapijt waar je zelfs op zou kunnen slapen, zo zacht. Hun kleren handgemaakt, kleine pareltje op hun jurkjes aangezet. Oorbellen van echte diamanten in plaats van kleine nep steentjes.

Moet je nagaan hoe wij straks zullen leven. Niet gelimiteerd door een boekhouder zal God helemaal losgaan op de inrichting van onze paleisjes. Niks geen gladde kinderkopjes op de straten, maar prachtig 24 karaats goud ligt er tussen onze woningen. En op ons hoofd zal geen plastic goedkoop kroontje van de Action zijn, maar een gouden kroon. Met diamanten, smaragden, edelstenen en parels bedekt. Te zwaar om te dragen waarschijnlijk maar daar zullen we dan geen last van hebben. Dit allemaal omdat wij Zijn kinderen zijn. Koningskinderen.

Lees verder

Astrid (24 jaar) is echtgenote, moeder van twee jonge kinderen en vooral vol van God. Als blogger en auteur vind ze het tijd voor een leuke website die andere christelijke vrouwen zal inspireren, om te groeien in hun geloof en wandel met God. Ze wil graag ook aan andere vrouwen laten zien dat het zijn van een dochter van God, helemaal niet stijf en strak is. Maar dat wij uniek geschapen zijn, en allemaal geroepen zijn om Hem uit te stralen naar deze wereld.

De website van Puur Vrouwen en de communitypagina.
NB. De website is pas vanaf 1 september toegankelijk!

Tags: ,

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder een aantal artikelen waar we de afgelopen tijd aan hebben gewerkt

Artikelen

Bijbelteksten

  • Alle verwijzingen van de Dode Zee-rollen tot en met Leviticus 20 zijn nu verwerkt. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld.

Overig

Naast bovengenoemde updates, worden regelmatig ook links naar artikelen en updates geplaatst op onze Facebook pagina’s:

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

Nadat we al eerder hadden behandeld of de farao verdronk, deze keer een aantal kandidaten wie deze farao geweest kan zijn. Afhankelijk van wanneer men de Exodus dateert en de interpretatie van de Egyptische chronologie worden door de diverse geleerden een drietal farao’s genoemd.

Ramses II (1279-1213 v.C.)

In Ex. 1:11 wordt de stad Raämses genoemd die door de Israëlieten in Egypte gebouwd moest worden en men wil deze stad identificeren met Pi-Ramese een stad die ten tijde van Ramses II is gebouwd. Echter daar tussen de bouw van de tempel (966 v.C.) en de Exodus minimaal 400 jaar heeft gezeten komt dit qua tijdsspanne niet overeen. Verder wordt in de Merneptah-stèle (1210 v.C., een herdenkingsmonument ter ere van farao Menerptah, de zoon van Ramses II) vermeld dat bij een veldtocht van Egypte Israël een grote nederlaag heeft geleden, wat problemen oplevert omdat er dan nooit 40 jaar tussen de Exodus en verovering van Kanaän kan hebben gezeten.

Thutmoses III (1479-1425 v.C.)

Dit leidt men af uit de optelsom van 966 (voltooiing van de tempel) en 480 (1 Kon. 6:1; Het 4de jaar van Salomo is het 480ste jaar na de Exodus) zodat de Exodus in 1445 v.C. plaatsvond. Hieraan zitten echter tweetal problemen. 1) deze farao heeft nog veel veldtochten tegen Azië ondernomen, iets dat moeilijk wordt, wanneer je veel strijdwagens verliest, zoals bij de doortocht door de Rode Zee; 2) zijn oudste zoon (volgens Exodus 12 waren deze allemaal overleden in de nacht van de Pesach), Amenhotep II, hem heeft opgevolgd.

Amenhotep II (1425-1401 v.C.)

Dit leidt men af omdat qua tijdspanne dit overeenkomt. Daarnaast is hij vrij onverwachts en jong (45 jaar) overleden en werd opgevolgd door zijn zoon Thoetmoses IV die niet zijn eerstgeborene was. Verder kende Egypte in de tijd daarna een zwak bestuur wat logisch is gezien de vernietiging van het grootste deel van het leger. Probleem is dan wel dat de tijdsaanduiding 480 jaar (1 Kon. 6:1) in de Hebreeuwse niet klopt, echter in de LXX en de Peshitta wordt 440 jaar genoemd wat meer lijkt overeen te komen.

Conclusie

Er is echter in de Egyptische bronnen van alledrie de farao’s geen vermelding dat een farao is verdronken, dan wel bewijs dat de Joden Egypte ontvluchtten. Op zich hoeft dat niet te betekenen dat er dus geen Exodus heeft plaatsgevonden, want een nederlaag werd in het algemeen niet vermeld en we moeten beseffen dat veel geschriften of verloren zijn gegaan of nog niet zijn teruggevonden.

Nb. meer over dit onderwerp valt hier te lezen.

Tags: , ,

We hebben al eerder aandacht besteed aan Margarita en niet te vergeten haar moeder die met uitzetting naar het onveilige Oezbekistan worden gedreigd. Vandaag was er de “Walk for Margarita”, georganiseerd door hun vrienden en waar ook prominenten als Tweede Kamerleden Joel Voordewind (Christen Unie) en Sharon Gesthuizen (SP), Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort en bestuurslid Gertjan Kleinpaste (GroenLinks), naast verschillende lokale politici bij aanwezig waren. Helaas kon ik er zelf niet bij aanwezig zijn, maar hier een fotoreportage van deze indrukwekkende wandeling.

Bron foto’s: FaceBook, RTVOost

Tags: ,

Als we de inleiding van de Kanttekeningen van de Statenvertaling op Exodus lezen “in dewelke Farao, als hij hen najaagde, met zijn ganse heir verdronken is” en ook het gebed van het klassieke Doopformulier erop naslaan “Heel het leger van de onverzettelijke farao van Egypte hebt u doen omkomen in de Rietzee, maar uw volk Israël hebt u in uw barmhartigheid dwars door diezelfde zee, over droog land laten gaan” dan blijkt duidelijk dat zij er vanuit gaan dat de farao verdronk.

In het populaire christelijke wetenschapsblad “Weet” van deze maand werd echter geponeerd dat farao helemaal niet verdronk en ik kreeg dan ook een paar vragen of de farao nu wel of niet verdronken was. Hoe hoog ik de vertalers van de Statenvertaling ook acht, met dit soort vragen is het altijd belangrijk wat de Bijbel er zelf van zegt of juist niet van zegt.

In de passage Exodus 14: 23-30 lezen we “De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna, met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters, tot in het midden van de zee. … Zo stortte de HEERE de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet een van hen bleef er over“. We kunnen hieruit niet concluderen dat farao zelf, of zelfs zijn hele leger verdronk, eerder dat de snelste eenheden van farao’s cavalerie de Israëlieten achtervolgden en verdronken.

Dit wordt bevestigd in het “Lied van Mozes” dat direct na deze geschiedenis in het volgende hoofdstuk voorkomt, “Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen” (Ex. 15:1) en “De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee” (Ex. 15:4), waar we lezen dat naast de strijdwagens, het keur van zijn officieren verdronken en lijkt te wijzen dat niet al zijn officieren verdronken.

De verwijzingen in Psalm 78:53 “want de zee had hun vijanden bedolven” en Psalm 106:11 “Water bedolf hun tegenstanders, niet één van hen bleef over” slaan op hen die de Israëlieten najoegen en hoeft niet te slaan op de farao en degenen die op de oever bleven staan. Vergelijk ook Deut. 11:4 “en wat Hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met hun paarden en strijdwagens: dat Hij het water van de Schelfzee over hen heen liet stromen, toen zij u achtervolgden; de HEERE heeft hen omgebracht, tot op deze dag” waar weer de nadruk ligt op het leger en de strijdwagens en niet op de farao zelf. Terwijl uit de passage in Psalm 136:15 “de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte” lijkt alsof de farao inderdaad met zijn leger verdronk. Echter het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt heeft de betekenis van “uitschudden, storten, van zich af schudden, omverwerpen” en hoeft niet in te houden dat farao daarom verdronk, men kan op zijn hoogst constateren dat de macht van farao omver was geworpen. Ook de enige Nieuwtestamentische tekst in Hebr. 11:26 “toen de Egyptenaren dat probeerden te doen, zijn ze verdronken” geeft geen extra aanwijzingen dan die we al eerder hadden gezien.

Er zijn dan ook vanuit de Bijbel geen directe vermeldingen te vinden dat farao verdronk of niet verdronk.

Tags: ,

Nog nooit is er een periode geweest met zoveel christenvervolging als die van nu en veel christenen, die in de gelegenheid zijn, proberen die landen en gebieden te ontvluchten. Al verschillende jaren houd ik de christenvervolging in diverse landen bij en hieronder een kort overzicht van de situatie van een van deze landen, Oezbekistan.

Deze staat volgens de ranglijst van Open Doors op nummer 15. Dat lijkt mee te vallen kun je zeggen, want er zijn tenminste nog 14 landen waar het erger is. Kijken we naar de waardering die Freedom House heeft gegeven dan blijkt dat Oezbekistan op alle punten het slechtst scoort. Er is geen vrijheid, geen persoonlijke vrijheid, geen politieke rechten. Iedereen die niet in het straatje van de regering past kan fysiek geweld, vervolging, hoge boetes, onvrijwillige opname en willekeurige detentie verwachten.

Situatie voor Nederlandse toeristen
Kijken we naar het reisadvies van de Nederlandse rijksoverheid dan zien we dat ze direct als stellen dat er veiligheidsrisico’s zijn voor reizen naar Oezbekistan omdat er onveilige gebieden zijn. Daarnaast lopen Nederlanders een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Omdat er terroristische groeperingen á la ISIS daar aanwezig zijn. De Belgische regering is wat positiever in haar advies: “De terreurdreiging in Oezbekistan is reëel, en terroristische incidenten hebben zich in de voorbije jaren voorgedaan”.

Situatie voor Oezbeekse christenen
In Oezbekistan wonen 29,7 miljoen mensen waarvan (naar men schat) een 210.000 christenen. Ik zeg schat omdat er officieel slechts 99.500 christenen zijn. Het verschil zit hem hierin dat er ook nog aantallen niet-geregistreerd zijn. Worden deze niet-geregistreerde christenen gepakt tijdens een dienst opgepakt dan kunnen deze buitensporig hoge boetes krijgen die soms meer dan 50 maandsalarissen is, ook kunnen ze gevangenisstraf krijgen van soms meer dan 10 jaar. Regelmatig worden hun huizen overvallen, waarbij boeken en andere materialen in beslag worden genomen. Ook worden ze onder druk gezet met harde ondervragingen en soms zelfs verkrachting, om zo informatie prijs te geven over andere christenen met wie ze omgaan zodat ook die opgepakt kunnen worden.

We spreken dan alleen nog over hen die al christen waren, moslims, die zich tot het christendom bekeren, verbergen bijna altijd hun geloof vanwege de grote tegenstand van familie en islamitische leiders die ze ondervinden. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van extreme islamitische rebellen zorgt voor hogere druk. Niet zelden gebeurd het dat familieleden deze christenen verraden en hoge gevangenisstraffen krijgen.

Naast de lange gevangenisstraffen en de torenhoge boetes, bestaat ook het risico dat deze christenen een maandenlange heropvoeding krijgen, het bezit van een Bijbel is soms al genoeg voor zo’n heropvoeding, wat concreet inhoud dat ze voor de staat hard moeten werken onder slechte omstandigheden in de katoenvelden. Ze krijgen daarvoor geen geld of andere compensatie en ze niet meer mogen reizen naar andere nabijgelegen plaatsen. Deze christenen blijven alleen in leven dankzij de steun van hun broeders en zusters die soms in de gelegenheid zijn om wat voedsel naar hen te smokkelen.

Toch is deze heropvoeding vaak nog te verkiezen boven een gevangenisstraf. Want foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing zijn gebruikelijk in gevangenissen en andere gebouwen van de (lokale) overheid. Gerapporteerde methoden van marteling zijn ernstige mishandeling, onthouden van voedsel, seksueel misbruik, gesimuleerd stikken, vastbinden en opknoping van de handen en elektrische schokken. Ook zijn er aanhoudende berichten dat de autoriteiten psychologische druk op de gevangenen opvoeren door onder meer dreigementen tegen familieleden uit te oefenen.

Bronnen

Verder enige tientallen berichten die in de media zijn verschenen, zoals oa.:

Tags: ,

4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
6 Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe dat je je niet laat overschreeuwen, want al [die] dingen moeten gebeuren, maar nog is dat niet het einde.
7 Want volk zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen zijn in allerlei plaatsen.
8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
9 Dan zullen zij je overleveren aan verdrukking en zullen je doden en je zult gehaat worden door alle volken omwille van Mijn Naam.
10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
11 En veel valse profeten zullen opstaan en zullen er velen misleiden.
12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zodat de liefde van velen zal verkillen.
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden.
14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Matthëus 24:4-14 (AB-vertaling)

Bijna aan het einde van Jezus bediening op aarde geeft hij deze kleine maar zeer bekende redevoering aan zijn discipelen. Hoewel de meeste theologen ervan uitgaan dat deze redevoering slaat op de verwoesting van Jeruzalem die een dertigtal jaren later plaatsvond, kunnen we geen van allen ontkennen dat er ook duidelijk een profetische boodschap inzit en velen zullen het zeker met me eens zijn dat het beschrevene zeker op onze periode slaat.

Oorlogen en natuurrampen

Nog nooit zijn er zoveel oorlogen geweest als tegenwoordig en nog nooit waren deze zo gecompliceerd want konden we bij vroegere oorlogen nog spreken van landen die met elkaar in conflict waren, tegenwoordig zijn daar ook vele groeperingen bij gekomen die niet alleen met elkaar vechten maar ook tegen bestaande landen. We hoeven maar te kijken naar Irak en Syrië, maar denk ook nog even aan de Arabische lente.
Door deze oorlogen en de vele natuurrampen van de afgelopen jaren lijden op veel plaatsen mensen honger, woeden beruchte oorlogsziekten als cholera en tyfus. Niet voor niets zijn de vele hulporganisaties booming business en hier in het Westen is zelfs sprake van gelatenheid als er weer eens een spotje op de televisie komt voor weer een nieuwe actie.

Christenvervolging

De afgelopen eeuwen zijn heel wat christenen vervolgd, vele van hen vluchtten naar andere landen en werden daar meestal liefdevol ontvangen en opgenomen. Nu is de christenvervolging tot een hoogtepunt gekomen, volgens schattingen worden meer dan 100 miljoen christenen in meer of mindere mate vervolgd en in sommige regio’s zal binnen enkele jaren alle christenen, die niet konden vluchten, uitgeroeid zijn. Natuurlijk er zijn ook andere groepen mensen die door het oorlogsgeweld op de vlucht zijn geslagen en vooral van die horen we veel op het nieuws. Van christenen horen we het minder vaak en de enkele keer worden we er weer bij bepaald zoals afgelopen zaterdag toen op veel plaatsen in Nederland de klokken van de kerken een alarmsignaal lieten horen.

Verharding

En dan zien we meteen dat de Westerse mens is verhard, ze ergerden zich dat deze klokken werden geluid, het verstoorde hun mooie zonnige zaterdag. De algemene reactie is dat christelijke asielzoekers zo snel mogelijk moeten oprotten naar eigen land, dat ze daar afgeslacht worden denkt men niet aan. Zij vinden dat de IND nog meer van deze vluchtelingen terug moeten sturen en schromen er niet voor om eventueel ze zelf aan te geven. Dat dit extreme proporties heeft aangenomen blijkt uit het feit dat van de week de IND zelfs met de Spaanse Inquisitie werd vergeleken, reden was de absurditeit dat als een gevluchte christen hier in Nederland zich aansluit bij een kerk van een andere denominatie dit als bekering tot een ander geloof wordt gezien en dit zwaarder telt dan het feit dat ze gevangengenomen, afgeslacht of vermoord worden in het land van herkomst omdat ze christen zijn, van wat voor soort denominatie dan ook.

Onwetendheid

Je zou het onwetendheid van de IND kunnen noemen, en waarschijnlijk is dat ook het geval, want de laatste tijd zien we steeds meer “christelijke” groeperingen verschijnen. Groeperingen die “rechtstreeks” net God in verbinding staan en betogen dat de andere kerken het bij het verkeerde eind hebben, of zelfs menen dat hun voorganger Jezus zelf is, of pretenderen dat er in de Bijbel in heel andere boodschap staat. Mensen die zich vasthouden aan wat in de Bijbel staat worden belachelijk gemaakt, zijn conservatief of orthodox, maar in ieder geval zijn het extremistische gevaarlijke gekken waar je voor moet oppassen.

Het einde?

Toch is het vreemd dat 2000 jaar geleden Jezus hier al voor waarschuwde, en eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd dat deze ouderwetse christenen deze woorden van Jezus uit de Bijbel ter harte nemen. Ze zijn gewaarschuwd, weten dat ze als christen gevaar lopen als ze niet toegeven aan de (post)moderne secularisatie. Deze christenen weten dat ze vermoord kunnen worden als ze blijven in hun land, en weten dat als ze vluchten ze weer teruggestuurd kunnen worden. Zijn ze bang? Nee, juist hierdoor wordt hun geloof sterker, hebben ze meer vertrouwen in God. Voor hun is deze moeilijke periode maar een tijdelijk ongemak, want ze hebben zekerheid wat hun toekomst is. Voor deze christenen geldt “Want het leven is mij Christus en het sterven is winst.” (Fil. 1:21), voor hen is dit alles slechts het begin.

Tags: , , ,

Een vreemde taal leren is altijd moeilijk, zeker als de letters ook nog eens anders zijn dan die van ons. Hier een makkelijke manier om het te leren.

Tags: , , ,

« Older entries