Copyright Afbeeldingen

Copyright

De meeste afbeeldingen op deze website zijn door onszelf gemaakt. Verschillende zijn echter welwillend ter beschikking gesteld door anderen. Met de ingang van EU-wetgeving op dit gebied in 2018 zijn de restricties van het plaatsen van beeldmateriaal behoorlijk aangescherpt. Het betreft hier niet alleen de auteursrechten van de afbeeldingen, maar ook portretrecht. Daarnaast is het 'fair use' principe niet meer van toepassing binnen de EU.

Het is om die reden dat we al ons beeldmateriaal dat voor 1 juli 2018 op onze website stond hebben geblokkeerd en deze geheel opnieuw gaan plaatsen of reeds hebben geplaatst, omdat we willen dat alles zo goed mogelijk is geregeld .

Hierbij wordt per afbeelding aangegeven van wie die is en of aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Auteursrecht

Per afbeelding is aangegeven wie de auteur is, waarbij zij opgemerkt dat bij afbeeldingen (schilderijen, standbeelden, etc.) waarvan de maker meer dan 80 jaar geleden is overleden worden geplaatst omdat dan geacht wordt dat het object in het Publieke Domein is en de auteursrechttermijn is verlopen.

Overige afbeeldingen zijn geplaatst nadat de auteur of rechthebbende aan deze voorwaarden heeft voldaan.

Portretrecht

Voor zover mogelijk hebben we gezocht naar personen die op een of meerdere afbeeldingen staan en hen benaderd voor schriftelijke toestemming tot het plaatsen van de afbeelding(en) in onze Beeldbank en website. Desniettemin kan het, ondanks al onze pogingen, voorkomen dat we een persoon niet hebben kunnen opsporen. Als zo'n persoon zichzelf herkent op een afbeelding in onze beeldbank dan hopen we dat hij/zij dit "Toestemmingsformulier portretrecht" wil ondertekenen en opsturen of anders contact met ons wil opnemen zodat we de afbeelding onmiddellijk zullen verwijderen.

Privacy

Om de privacy van alle personen te waarborgen, die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van een afbeelding, worden contracten en/of vrijwaringsformulieren alleen afgegeven aan juridische instanties, de desbetreffende personen of hun vertegenwoordigers.

Mogelijke schending

De medewerkers van Aantekeningen bij de Bijbel hebben hun best gedaan de eventuele rechthebbenden van het materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor de openbaarmaking. Vindt u desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons doorgeven. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Bij een gegronde klacht verwijderen we vanzelfsprekend het materiaal van de website.

In geen enkel geval kan Aantekeningen bij de Bijbel, of diens medewerkers, aansprakelijk worden gehouden voor enige (vermeende) geleden schade voor een geplaatste afbeelding.


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs