‹ Hebraïsmen: LazarusBiblical Studies Carnival V ›
Hadderech
Gepubliceerd op 02-05-2006

Tijdens de Exodus bezocht Jethro zijn schoonzoon Mozes, na een tijdje rondgekeken te hebben zag hij dat Mozes druk bezig was een burn-out op te lopen, "op deze wijze raak je overbelast" zei hij (Ex 18:18). Maar "laat mij je raad geven en God zal je zegenen" (Ex 18:19) en dan komt zijn advies: "Jij onderwijst hen in Gods wetten en wijst hun de weg die ze moeten gaan" (Ex 18:20).

Hadderech ("de weg") is de naam van de Nedelandse Vereniging van Jesjoe’a hammasjiach belijdende Joden; ook geven ze een tijdschrift uit dat dezelfde naam draagt. Bij het lezen van hun doelstellingen viel het me op dat beweegredenen dezelfde waren als die van Mozes en daarbij het advies van Jethro in acht nemen:

Zij doen dit onder anderen door het uitgeven van een maandblad met artikelen geschreven door Messiasbelijdende Joden in binnen- en buitenland en door niet-Joodse auteurs die hun opvattingen delen. Het bevat theologische artikelen, artikelen over de staat Israël en verenigingsnieuws.

Nu is het tegenwoordig vaak zo dat Messiasbelijdende Joden het zich houden aan allerlei gebruiken van het traditionele jodendom als de kern van hun identiteit zien. Dit gaat vaak ten koste gaat van de aandacht voor de centrale plaats van het verzoenend offer van Jesjoe’a Bij Hadderech ligt dat anders.

Bij Hadderech wordt het zich houden aan de Torah niet gepropageerd, maar wordt juist gesteld dat de mens niet in staat is de Torah te houden en dat hij dus een Redder nodig heeft. Wel is er aandacht voor de gebruiken en opvattingen van het traditionele jodendom maar niet omdat dit een bijbelse opdracht zou zijn maar omdat er door het joods-zijn een natuurlijke verbondenheid mee bestaat.

De vereniging staat niet alleen open voor joodse gelovigen maar ook voor niet-joden die de doelstellingen kunnen onderschrijven. Gezamenlijk verdiepen zij zich nu al ruim 77 jaar in Gods trouw aan het joodse volk en verheugen zij zich in de rijkdommen die Israëls Messias voor elk mens binnen handbereik heeft gebracht.

Meer informatie over Hadderech is hier te vinden of op te vragen bij het secretariaat dat te bereiken is via jcakker at hetnet dot nl


Tags: Aan het woord

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij