February 2007

You are currently browsing the monthly archive for February 2007.

Schapen (Psalm 100:3)

Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.

Psalm 100: 3

Klassieke schrijvers

Veel boeken van klassieke schrijvers zijn vaak alleen online in het Engels te lezen. Daar is nu verandering in gebracht, de Nederlandstalige site Kox Kollum, heeft een hele reeks boeken online geplaatst, waarvan sommige in de grondtekst maar gelukkig allemaal ook in het Nederlands.

De volgende titels zijn beschikbaar:


Griekse auteurs

Cassius Dio
Charon van Lampsakos
Epictetus
Euripides
Herodotus
Lees Homerus
Homerus
Longos: Dafnis en Chloë
Pindarus
Plato
Plutarchus
Sophocles
Theocritus
Xenophon
Overige auteurs

Romeinse auteurs

Lees Caesar

Caesar
Catullus
Cicero
Horatius
Livius
Lucretius
Lees Ovidius
Ovidius
Petronius
Priapea
Sallustius
Seneca
Vergilius

Tags:

Maansverduistering

Aanstaande zaterdag is er weer een volledige maansverduistering te zien. Rond 22.30 uur begint de verduistering en om ongeveer 03.30 uur is deze voorbij. Vanaf middernacht is de maan ongeveer een uur geheel verduisterd.

Helaas is de weersverwachting voor het weekend niet erg gunstig en het is dan ook de vraag of door de bewolking de verduistering te zien is.


Een maansverduistering doet zich alleen voor bij volle maan wanneer de zon, de aarde en de maan op één lijn staan met de aarde in het midden.

Opgeslagen onder: maansverduistering

Blogging Nieuws

Daniel J. Phillips is een nieuwe blog gestart: Hellenisti ginoskeis: do you know Greek?

Een blog die zoals het laat aanzien een goede aanvulling kan zijn op DailyHebrew gezien het feit dat Daniel verschillende verzen aan de hand van de Griekse grondtekst behandeld. En laat je niet afschrikken dat het Grieks is, hij geeft een goede Engelse verklaring erbij. Een goede manier om of je Grieks bij te spijkeren danwel om deze taal te leren.

De laatste tijd zijn er heel veel geruchten dat de tombe waar Christus in begraven is gevonden zou zijn. Een van de geleerden die betrokken was bij deze ontdekking Dr. James Tabor heeft op zijn blog een aantal artikelen geschreven, als eerste een algemene inleiding “Update on the Talpiot Tomb” en vandaag met “Some Initial Thoughts on the Talpiot Tomb” een uitleg op de vele vragen.
Verder is er een forum onder leiding van de ontdekkers geopend op Discovery Channel.

Update:

 • BiblePlaces, Problems with the Jesus’ Tomb Theory
 • BiblePlaces, Tomb of Jesus (Tuesday links)
 • NT Gateway, “Jesus’ family tomb” and the James Ossuary
 • Biblical Studies Blogspot, The Jesus/Talpiot Tomb: Around the Blogosphere
 • ricoblog, More on the “Jesus Family Tomb”, Especially on the Inscriptions

 • Tags:

  Een groep extremistische moslims heeft op 13 februari twee huizen van christenen in brand gestoken. De bewoners konden het vuur snel doven, maar toen acht christenen aangifte deden bij de politie in hun woonplaats Armant, werden ze gearresteerd.

  De christenen kwamen pas na 36 uur vrij, nadat ze schriftelijk hadden verklaard zelf verantwoordelijk te zijn voor de branden. Een christelijke politicus wist er wel voor te zorgen dat de verklaring niet tegen hen gebruikt zou worden. Vier dagen eerder, op 9 februari, werden in dezelfde stad vier winkels van christenen in brand gestoken.

  Bron: RD

  Tags:

  Volgens de Noorse nieuwsdienst Forum 18 heeft Kazachstan plannen om de vrijheid van godsdienst verder in te perken. Een wetsontwerp voorziet in een verbod op alle niet-geregistreerde religieuze activiteiten. Geregistreerde gemeenten met minder dan vijftig leden zullen niet langer godsdienstige lectuur mogen publiceren of importeren, openlijk samenkomsten beleggen of welzijnswerk verrichten.

  Bronnen: Forum 18, RD

  Tags:

  Waterkringloop

  Met de waterkringloop, ook wel hydrologische cyclus of watercyclus genoemd, wordt het natuurkundige proces bedoeld waarbij oppervlaktewater, zoals zeewater, verdampt. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Vervolgens komt deze weer terug op aarde en via rivieren wordt afgevoerd naar zee waarna de cyclus weer opnieuw begint.

  In de 17de eeuw kon men voor het eerst deze kringloop bewijzen, het is dan ook zeer frappant dat, 3000 jaar eerder, in de Bijbel in verschillende passages al over deze kringloop wordt gesproken. De bekendste passage is “Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder.” (Prediker 1: 7). Toch staat deze tekst niet alleen, ook profeten als Amos en Jesaja stellen dat het de HEERE is die “wateren van de zee roept, en ze uitgiet op de aardbodem” (Amos 5:8; Jes 55:10). In het boek van Job wordt een soortgelijke beschijving gegeven “Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die den regen na zijn damp uitgieten; Welke de wolken uitgieten, en over den mens overvloediglijk afdruipen.” (Job 36: 27-28) met de vraag of “men ook verstaat de uitbreidingen der wolken” (Job 36: 29).

  Dat ook deze oude schrijvers hiervan onder de indruk waren en stellig niet wisten dat er ongeveer 430 000 km3 verdampt water in de lucht is (wat een laag is van bijna 90 centimeter over de gehele aarde), en dat de wolken soms vele tienduizenden kilo’s zwaar zijn, blijkt uit passages als “Hij bindt de wateren in Zijn wolken; nochtans scheurt de wolk daaronder niet.” (Job 26: 8) en “Als Hij den wind het gewicht maakte, en de wateren opwoog in mate;” (Job 28: 25)

  Opgeslagen onder: Waterkringloop

  Tags:

  Mesa Stele

  De Mesa Stele is een beroemde inscriptie uit het oude Moab, omdat het gebeurtenissen beschrijft uit de geschiedenis van Israël die ook in de Bijbel voorkomt.

  In de Bijbel lezen we in 2 Koningen 1: 1 dat Moab niet meer onderhorig was aan de Israëlieten en iets verder in hoofdstuk 3 wordt deze geschiedenis verder uitgediept. We lezen hier dat Josafat met zijn leger de Moabieten aanvallen en aan de overwinnende hand zijn. Als dan ook de hoofdstad van de Moabieten belegerd wordt, neemt koning Mesa de dramatische beslissing om zijn zoon te offeren. Waarna de Israëlieten vol afkeer terugtrokken en hem verder met rust laten.

  Nu wil het geval dat koning Mesa in zijn stele precies het omgekeerde zegt, niet de Israëlieten zouden overwonnen hebben, maar dankzij de god Kamos zouden juist de Moabieten grote overwinningen hebben behaald. Nu is het altijd lastig om de waarheid in dit soort geschiedenissen te achterhalen. Ook na de eerste golfoorlog claimde Saddam Hussain dat hij en niet de Amerikanen deze had gewonnen.

  Wat voor mij interessanter is, dat in deze stele veel Israëlische plaatsen worden genoemd die ook in de Bijbel voorkomen. Na wat uitzoekwerk ben ik tot het volgende overzicht gekomen:


  Naam Regel
  Bijbelse plaats
  Voor Mesa
  Na Mesa
  hdybni
  dybn
  1-2
  21, 28×2
  Dibon Joz 13, 17; Num 32:34, 33:45, 46 Jes 15:2, Jer 48:18, 21-22
  bqrhh
  qrhh
  lqrhh
  3, 21
  21
  24
  Qarhoh? - Jes 15:2c (pun)
  mhdb’ 8, 30? Medeba Num 21:30; Joz 13:9, 16 Jes 15:2b
  b’lm’n
  wbt b’lm’n
  9
  30
  Ba’al-Me’on Joz 13:17, Num 32:28 Jer 48:23
  qrytn 10 Kiriath-aim Joz 13:19, Num 32:37 Jer 48:1, Eze 25:9
  n’s gd ysb 10 Gad 1 Sam 11:0-7 -
  trt 11, 12 Ataroth Num 32:3-4, 34-36 -
  ysr’l 11, 26 Israël passim passim
  bqryt 13 in Kiriath ? Jer 48:24, 41
  ’s srn 13 mannen van Saron 1 Kr 5:16 -
  ’s mhrt 13-14 mannen van Maharith - -
  nbh 14 Nebo Num 32:38 Jes 15:2; Jer 48:1, 22
  yhz 19 Jahaz Num 21:21-31; Deut 2:31-36; Ri 11:19-22; Joz 13:18, 21:36; 1 Kr 6:78 Jer 48:24, 34
  ‘r’r 26 Aroer Deut 2:36, 31:12, 4:48; Joz 12:2, 13:9, 16, 25; Num 32:34 Jer 48:19-20
  bt bmt 27 Beth Bamoth-Ba’al Num 22:41-23:5; Joz 13:17 -
  bzr 27 Bezer Deut 4:43; Joz 20:8, 21:36; 1 Kr 6:78 Jer 48:24 [Bozrah]?
  vbt dbltn 29-30 en Beth Diblath-aim Num 33:46-47? Jer 48:22
  vhvrnn 31 en Horon-aim - Jes 15:5; Jer 48:3, 5, 48


  Online Bronnen:

  Opgeslagen onder: Stele van Mesa

  De replica van de Ark van Noach die aannemer Johan Huibers bouwt in Schagen, is vrijwel klaar.

  Huibers heeft onder meer kunststof olifanten en giraffen aan boord gehaald om zijn replica van de Ark ,,te perfectioneren”. In april gaat de boot open voor het publiek.

  De eerste weken is het bouwwerk in Schagen te zien. Daarna volgen Alkmaar, Zaandam, Amstelveen en Aalsmeer.

  Bron: ND

  Tags:

  « Older entries