October 2007

You are currently browsing the monthly archive for October 2007.

Coptic Blogger Arrested, Interrogated in Egypt

According to an article in Egypt’s Daily News, Hala El-Masry, a Coptic human rights activist and blogger also known as Hala Helmy Botros, was arrested in Qena governorate this weekend and interrogated by State security.

She claims she was forced previously by state security to discontinue her internet blog Aqbat Bela Hodood (Copts Without Borders) on which she aired her opinion on the alleged persecution of the Coptic Christian minority in Egypt.

In November, security officials seized a computer in a local Internet cafe El-Masry had used and she was subsequently denied access to the cafe.

Tags:

Suzanne McCarthy heeft op de Better Bibles Blog een aardig artikel geschreven onder de titel “Excuse me, where is the toilet?“, waar ze de vraag stelt waarom zoveel Engelse vertalingen in Markus 7:19 het woord ἀφεδρῶν (aphedrō) niet met “toilet” hebben vertaald.

Reden voor mij om eens te kijken hoe de belangrijkste Nederlandse vertalingen dit woord hebben vertaald.
  • omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein. (NBV)
  • Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. (SV)
  • omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. (NBG51)
  • omdat het niet in zijn hart komt maar in zijn buik, en er weer uitgaat op het gemak?’ Daarmee verklaarde Hij alle eten rein. (WV95)
  • Want het komt niet in zijn hart terecht, maar in zijn buik en gaat op zekere plaats er ook weer uit.’ Zo verklaarde Jezus dus al het voedsel rein. (GNB96)
  • Het voedsel gaat immers niet naar het hart, maar naar de buik en tenslotte komt het in het riool terecht.” Jezus maakte hiermee duidelijk dat men alle voedsel zonder gewetensbezwaar mag eten. (Het Boek)
Ook hier blijkt dat de oudere vertalingen een bepaalde vorm van censuur hebben toegepast op dit meest intieme kamertje van het huis.
Lokale leiders hebben op 15 september de landbouwgronden van tien protestantse gezinnen in Santa Rita in de staat Chiapas in beslag genomen, zodat deze geen toegang meer hebben tot hun primaire voedselbronnen.

Christenen in Chiapas ondervinden regelmatig vervolging van machtige, lokale leiders, die ook wel caciques worden genoemd. Zij zijn traditioneel Rooms-Katholiek, maar vermengen het christelijk geloof met de Maya-godsdienst. Hierdoor werken zij protestantse christenen juist tegen.

De caciques hebben inwoners van Santa Rita ook verboden om voedsel te kopen van protestantse christenen en om gelovigen als werknemers op het platteland in dienst te nemen.

Veel protestantse christenen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Doordat ze niet mee willen doen aan heidense rituelen, zijn velen afgesloten van water en elektriciteit. Omdat er nu ook beslag wordt gelegd op hun landbouwgrond wordt het voor hen nog moeilijker om financieel rond te komen.

Ondanks de voortdurende tegenwerking blijven de protestanten in Santa Rita sterk vasthouden aan hun geloof. Hierdoor hebben zij een goede invloed op de rooms-katholieke dorpelingen, die regelmatig opmerken: “Hoe kunnen ze zoveel kracht ontvangen om vervolging te ondergaan? We willen net als zij zijn.”

Bron: Open Doors

Tags:

Binnenkort verschijnt bij De Haan Boeken, Nieuw-Lekkerland, een woordenboek dat is bedoeld als opvolger van het bekende werk van E. Italie uit 1907. Aan de hand van het werk van Gesenius, Koehler-Baumgartner, Holladay en Reymond, is een woordenboek samengesteld dat zich richt op het Nederlandse publiek. Het sluit aan bij courante moderne Bijbelvertalingen, geeft zeer veel verbogen vormen, verwijzingen naar Bijbelplaatsen en regelmatig ook vergelijking van vertalingen.

De cd-rom bij dit werk bevat het volledige woordenboek met een gebruikersvriendelijke zoekfunctie en is geschikt voor alle moderne internetbrowsers, zowel voor Windows als voor Apple Macintosh.

Een voorbeeld hoofstuk: Proefkatern – Inleiding en deel Gimel van het woordenboek

Woordenboek


Titel: Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws
Auteur: Peter D.H. Broers
Uitvoering: gebonden, 422 pagina’s, 18×25 cm
ISBN: 978 90 80 2325 25
Uitgever: De Haan Boeken
Dirk III Straat 20
2957 AH Nieuw-Lekkerland
tel.en fax 0184-681991
email: dehaanboeken@kliksafe.nl
Prijs: € 39,95

Ook leverbaar via de boekhandel.


CD-rom

Titel: Heblex, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws
Uitvoering: cd-rom in hoge dvd-box, met instructies voor installatie en gebruik
Prijs: € 10,00

Uitsluitend te bestellen via de uitgever.

Tags:

“Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte.”


“En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat.”

Het verschil tussen deze vertalingen van Genesis 8.4 (de Nieuwe Bijbelvertaling en de Statenvertaling) is duidelijk: in de NBV is Ararat de naam van een gebergte, in de SV is het de naam van een landstreek. Dat het tweede correct is, blijkt uit andere Bijbelpassages waarin het woord valt: 2 Koningen19.37 (= Jesaja 37.38) en Jerermia 51.27. Ararat is de Hebreeuwse weergave van Urartu, een koninkrijk in het oosten van het huidige Turkije. Dat roept de vraag op wáár in dat land volgens de auteur van Genesis de Ark aan land liep.


Moderne westerse landkaarten zijn op dit punt misleidend. De berg die Ararat wordt genoemd, heet in het Turks Ağrı Dağı, een verbastering van het Koerdische Çiyaye Agiri, wat “de vuurberg” betekent. En dat is een buitengewoon goede naam voor deze eenzame vulkaan, waarvan de met sneeuw bedekte top ruim drie-en-halve kilometer boven de omgeving uitsteekt en in totaal 5123 meter hoog is. Het gebied is nog steeds actief: op verschillende plaatsen in de omgeving zijn nog negentiende-eeuwse recente lavastromen te zien. Wie de Ark wil zoeken, zal hem hier niet vinden, want als het schip hier ligt, dan is het onder een dikke laag lava.

Gelukkig is de Ağrı Dağı/Çiyaye Agiri niet de plek die de auteur van Genesis op het oog had. De identificatie van deze opvallende piek met de Bijbelse berg dateert pas uit de Middeleeuwen, en Joodse auteurs uit de Oudheid wisten wel beter. Zo wist de schrijver van het Boek der Jubileeën, dat bekend is uit de Dode-Zeerollen, dat de Ark landde op “de berg Lubar” en “in het land Ararat” (Jubileeën 8.28 en 10.15). Dat was in de tweede eeuw v.Chr. Omstreeks 90 n.Chr. noteerde de Joodse historicus dat de berg in kwestie “Baris” heette en lag in het landschap dat in zijn tijd Gordyene heette en tegenwoordig Koerdistan heet (Oude Geschiedenis van de Joden 1.93). Een aardig detail is dat Josephus vermeldt in zijn tijd, mensen naar de berg gingen om daar bitumen van de Ark af te bikken.

Babylonische auteurs zijn het daarmee eens. In zijn weergave van het verhaal van de Zondvloed schrijft ook Berossos dat er nog bitumen kon worden gevonden, terwijl in het Epos van Gilgameš wordt verwezen naar een berg in Koerdistan. De Koran, die wel meer Babylonische invloeden lijkt te vertonen, noemt de berg Al-Gudi. De conclusie dat de landingsplaats van de Ark in de Oudheid ergens in het huidige Koerdistan werd gezocht, is onontkomelijk.

We kunnen nog preciezer zijn. De berg Al-Gudi is namelijk gewoon bekend: hij heet tegenwoordig Cudi (Cudi Dağı in het Turks) en ligt even ten noordoosten van het huidige Cizre, niet ver van de Tigris. Oosterse Christenen, die zich nooit veel hebben aangetrokken van Europese theologen (laat staan van hun topografische identificaties), vereren daar nog altijd het graf van Noach – naar verluidt gebroederlijk met de plaatselijke Sji’ieten en Soennieten. Of de aartsvader daar werkelijk zijn laatste rustplaats heeft gevonden staat te bezien -in elk geval zal men in Koerdistan geen wijngaarden vinden, die er volgens Genesis 9.20 toch zouden moeten zijn- maar het suggereert dat de bewoners van Cizre een heel oude traditie herinneren.

Jona Lendering

Jona Lendering is historicus, de man achter de website Livius en mede-oprichter van Livius Onderwijs, waar cursussen worden gegeven over de oude Mediterrane samenlevingen.

Tags:

Verschillende kranten maken melding van vondsten van de 1ste tempel in Jeruzalem:

  • MFA, Archaeological remains dated to the First Temple Period discovered on the Temple Mount
  • Jerusalem Post, Archaeologists find link to First Temple
  • Ha’aretz, Archaeologists find link to 1st temple in controversial J’lem dig

Granaat bij ons huis

Gisteren is bij een speeltuintje vlak bij ons huis een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, gelukkig waren er geen gewonden. Volgens de politie lag het projectiel er al enkele maanden en hebben kinderen er gewoon mee hebben gespeeld. Afgelopen zaterdag werd het Explosieven Opruimingscommando van de landmacht gewaarschuwd welke het projectiel in Stroe tot ontploffing bracht.

Bron: Nieuws.nl

Citaat

één christen is een kerk,
twee christenen is ruzie in de kerk,
drie christenen is een kerkscheuring.

Tags:

Een koe als vrouw

In het verleden heb ik al eens geschreven over de koehandel van Jakob en Laban, de titel was een woordspeling op de naam van Lea welke in het Hebreeuws ook “koe” betekent. Dat vrouwen de namen van dieren krijgen komt meer voor in de Bijbel, zo betekent de naam van Rachel (de zuster van Lea) “schaap” en één van de vrouwen van David had de naam Egla wat “kalf” betekende (2 Sam 3:5; 1 Kron 3:3).

Dit laatste bracht mij op het feit dat volken, personen en in het bijzonder vrouwen wel vaker met koeien of kalven worden vergeleken. Zo zien we dat de profeet Hosea (10:11) Israël vergelijkt met twee jonge en gewillige koeien en op een andere plek (4:16) met een onhandelbare koe (voor een soortgelijke vergelijking van Efraïm, zie Jer. 31:18). De profeet Amos (4:1) wordt specifieker als hij de vrouwen van Samaria vergelijkt met de koeien van Basan die hun mannen aanmoedigen tot het beroven van de armen en het vertrappen van de hulpbehoeftigen. Dat niet alleen Israël met een koe wordt vergeleken blijkt uit Jeremia waar de Chaldeeën geile grazige vaarzen zijn (50:11) en Egypte een mooie jonge koe is (46:20).

Ook bij Simson zien we een verwijzing als hij tot de Filistijnen zegt dat ze “met zijn vaars hebben geploegd” (Richt 14:18), waarmee hij zijn pasgetrouwde vrouw bedoelde. Het is dan ook niet onlogisch dat sommige joodse geleerden ervan uitgingen dat “vaars” een liefkoos naampje was voor een vrouw (net zoiets als in het Nederlands “duifje”). Said Rabh zegt dan ook dat Egla dezelfde is als Michal (The Babylonian Talmud, Tract. Sanhedrin, VIII.2 ) omdat David van haar hield, zoals een koe van haar pasgeboren kalfje hield.

Tags:

Noach, een landbouwer, begon een wijngaard te planten. Hij dronk van de wijn, werd dronken en kleedde zich helemaal uit in zijn tent.

Genesis 9:20-21 vert. J. Dasberg

De afgelopen weken had ik een discussie waarin we spraken hoe het mogelijk is dat Noach een wijngaard plant in een gebied waar we tegenwoordig geen enkele wijngaard meer zien, laat staan hoe we daar aan wijn konden komen. Over de vraag wat de naam van deze wijnsoort is bestaat meer zekerheid:

Tags: ,

« Older entries