April 1, 2008

You are currently browsing the daily archive for April 1, 2008.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft aan dr. Mladen Popovic (31), adjunct-directeur van het Qumran Instituut in Groningen, de Keetje Hodshonprijs 2008 toegekend.

Dr. Popovic krijgt de prijs, een penning en een geldbedrag van 12.000 euro, voor zijn met cum laude bekroonde dissertatie ”Reading the Human Body: Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic-Early Roman Period Judaism”. Hij onderzocht astrologische en fysiognomische manuscripten uit Qumran. Deze teksten verbinden astrologische zaken, de fysieke kenmerken van mensen en hun toekomstig lot volgens een wereldbeeld van kosmische verbanden. Popovic vergeleek de Qumranteksten met Babylonische, Grieks-Romeinse en andere Joodse teksten. Hij toonde daarbij aan dat het vroege Jodendom in contact stond met ontwikkelingen in de wetenschap buiten de Joodse cultuurkring, in het bijzonder met de Babylonische en hellenistische wetenschap.

Het Qumran Instituut is onderdeel van de faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De Keetje Hodshonprijs op het gebied van wijsbegeerte/godgeleerdheid wordt één keer in de vier jaar aan een jonge excellente onderzoeker uitgereikt. Vroegere prijsdragers op dit gebied waren Wim Drees en Lodi Nauta. Op het gebied van de literatuur- en historische wetenschappen werd de prijs onder andere aan Frits van Oostrom en Willem Frijhoff toegekend. De prijsuitreiking zal op 20 juni aanstaande in Haarlem plaatsvinden.

Bron: RD

Update: De dissertatie is hier te vinden.