‹ OVer StakenDe Gouden Poort ›
De levende wezens in Openbaring 7: 11
Gepubliceerd op 31-05-2008

En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God,

Openbaring 7:11

Vanochtend tijdens de Bijbelstudie lazen we bovengenoemd gedeelte en vroegen ons af wat die vier dieren waren. Het hier gebruikte Griekse woord ζιῶον zōion is het gewone woord voor 'dier', hoewel het ook meer in het algemeen mensen, maar niet planten kan insluiten. Gezien de grote overeenkomst met de cherubs uit de visioenen van Ezechiël (hfd. 10), moet gedacht worden aan intellectuele wezens, waardoor gewone dieren afvallen.

Voor ons mensen is het moeilijk voor te stellen, als enig intellectueel wezen op aarde, dat er ook nog andere wezens met intellect zijn geschapen zoals de cherubs, serafs en andere soorten engelen. Hoewel er in de Bijbel niet expliciet over geschreven wordt, bestaat de mogelijkheid dat God nog meer wezens heeft geschapen met intellect. Gezien de context en om verwarring te voorkomen, zou ik de vier dieren dan ook met vier levende wezens vertalen.


Tags: Bijbelstudie
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Sieraden algemeen