April 15, 2009

You are currently browsing the daily archive for April 15, 2009.

Dat is mijn naam

Altijd al willen weten hoe je naam eruit ziet in Egyptische hiërogliefen?

Dan heb je nu de kans, tik je naam in op Write like an Egyptian en je krijgt het in een schitterende cartouche.

Tip, JW

Van de week deed ik met de kinderen een Bijbelquiz, een van de vragen was: waar diende de beker voor die Jozef in de graanzakken van zijn broers had verstopt. Je snapt, ik dacht dat ik dat wel wist, het was de koninklijke drinkbeker (uiteindelijk ik heb een naam hoog te houden), dus hij diende om er uit te drinken.

Fout! Genadeloos straffen de kinderen mij af, in de verschillende vertalingen die op tafel lagen en er verder bijgehaald werden, lezen we in Genesis 44:5 Vraag hun: ‘Waarom hebt u mijn meesters zilveren drinkbeker gestolen, die hij altijd gebruikt om de toekomst te voorspellen? Wat slecht van u om op deze wijze uw weldoener te behandelen!” (Het Boek), en waarbij hij [iets] zekerlijk waarnemen zal? (SV) en iets verder in vers 15 “Wat dacht u eigenlijk?” vroeg Jozef streng. “Dat een man als ik niet zou weten wie die beker kon hebben gestolen?” (Het Boek), Weet gij niet, dat zulk een man als ik [dat] zekerlijk waarnemen zoude? (SV). Ook andere vertalingen geven iets in deze trant weer.

Nu gaf ik me niet zomaar gewonnen, dus werden er allerlei woordenboeken en de Hebreeuwse grondtekst erbij gehaald. Een spelletje doe je om te winnen. De woorden נַחֵ֥שׁ יְנַחֵ֖שׁ in de SV vertaald met “zekerlijk waarnemen” (in het Hebreeuws is het een herhaling van het zelfde woord), wordt meestal vertaald met “waarzeggen, waarnemen, naspeuren”. De Kanttekeningen geven dan ook als commentaar: Iets door ijdele en ongeoorloofde kunsten waarnemen, om verborgen dingen te openbaren, of te voorzeggen, (Lev.19:26; 2 Kon.21:6); maar het betekent ook dikwijls iets voorzichtiglijk vernemen, of bevinden, en door gewisse tekenen naspeuren, (Gen. 30:27 45:5, 15; 1 Kon.20:33).
Dus hoewel ze het iets afzwakken, door te suggereren dat Jozef door speurwerk erachter zou komen, ligt het voor de hand dat de beker inderdaad werd gebruikt om de toekomst te voorspellen.

Uiteindelijk was de slotconclusie (vooral die van de kinderen): ik had het fout, weliswaar was het een drinkbeker, maar hij diende ook om de toekomst te voorspellen. Jammer pa, geen punt!