‹ KidronZwerfafval ›
Efeze
Gepubliceerd op 31-08-2009

Een van de plaatsen in de Bijbel waar een brief naar toe is gestuurd is Efeze. Het was een havenstad in West-Klein-Azië, hoofdstad van Ionië, gelegen aan de Ikarische Zee, tussen Smyrna en Milete. Niet ver van de monding van de Kleine Meander (Kücük Menderes), vlak bij het tegenwoordige Turkse Selçuk.

Efeze was het centrum van een cultus van de vruchtbaarheidsgodin van de Aarde, die door de Grieken met Artemis werd vereenzelvigd. Het was een van de oudste kolonies van de Ioniërs op de kust van Klein-Azië (9de v.C.). De lotgevallen van de stad waren velerlei: nadat Efeze eerst onderhorig was geweest aan Croesus, koning van Lydië, en later van de Perzen, werd de stad bevrijd -- maar niet voor lang -- samen met de andere Griekse steden van Klein-Azië. Belangrijk voor de stedebouwkundige ontwikkeling van de stad was de heerschappij van Lysimachus van Thracië (287-281 v.C.). Later werd ze de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia.

Het heiligdom van Artemis (Artemission) heeft verschillende bouwfases gehad, te beginnen in de 8ste eeuw v.C. De monumentale marmeren tempel stamt uit de 6de eeuw v.C.; hij is van Ionische orde, bezit twee vleugels en heeft drie zuilenrijen aan de voorgevel, die aan de binnenzijde met reliëfs zijn versierd. Na geheel door brand te zijn verwoest, werd de tempel door Alexander de Grote weer opgebouwd. Het stadscomplex dateert uit de Hellinistische tijd en kwam tot stand op initiatief van Lysimachus. Van de werken uit de Romeinse tijd vermelden wij de restauraties van het theater, de bibliotheek uit de tijd van Hadrianus, verscheidene gymnasia, thermen en de necropool.
Bibliotheek van Efeze (© A. Dirkzwager, 2004)


Tags: Atlas, Efeze, Plaatsen
Gerelateerde onderwerpen: Atlas, Efeze, Plaatsen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel