‹ Broden en vissenChristenvervolging ›
Lithostrotos
Gepubliceerd op 12-11-2009

Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat neder op den rechterstoel, in de plaats, genaamd Lithostrotos, en in het Hebreeuws Gabbatha.
Johannes 19: 13

Lithostrotos, (λιθοστρωτος Hebr. Gabbatha), het plaveisel van stenen, zoals de Syrische vertaling zegt, wordt alleen in bovengenoemde passage genoemd;

Er wordt gedacht dat het de kamer Gazith was, waar het sanhedrin in de tempel zitting had om over halsmisdaden te oordelen; en het heette zo omdat het geplaveid was met gladde, vierkant gehouwen stenen: "dit was in het noordelijk deel; de helft ervan was heilig, de andere helft algemeen toegankelijk: er waren twee deuren, een voor het deel dat heilig was en een andere voor het deel dat vrij toegankelijk was; in die helft hield het sanhedrin gewoonlijk zitting." In dit gedeelte en door deze deur kon Pilatus, hoewel een heiden, binnengaan. In de taal van de Joden die toen Aramees spraken, was het Gabbatha, schijnbaar vanwege zijn hoogte; maar de Syrische en Perzische vertalingen lezen Gaphiphtha, wat omheining of omheinde ruimte betekent. In de Talmud wordt melding gemaakt van de bovenste Gab op de tempelberg; maar of dit hetzelfde is als Gabbatha, of hetzelfde is als de kamer Gazith, is niet zeker. De Septuagint gebruikt hetzelfde woord als Johannes, en noemt met dezelfde naam het plaveisel van de tempel waarop de Israëlieten zich neerbogen en God aanbaden. (2 Kron. 7:3; Gill)


Tags: Atlas, Plaatsen
Gerelateerde onderwerpen: Atlas, Plaatsen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech